Склад Вченої ради

Склад Вченої ради

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

І. За посадою:

1. Бугров Володимир Анатолійович  ректор Університету
2. Ільченко Володимир Васильович  перший проректор
3. Гожик Андрій Петрович  проректор з науково-педагогічної роботи
4. Толстанова Ганна Миколаївна проректор з наукової роботи
5. Смирнова Ксенія Володимирівна  проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародне співробітництво)
6.  Білявська Ольга Борисівна   проректор з науково-педагогічної роботи (фінансово-економічні питання)
7.  Добржанська Олена Леонідівна   проректор з науково-педагогічної роботи (зв’язки з громадськістю)
8.  Степанець Інна Олександрівна   проректор з науково-педагогічної роботи (гуманітарні питання)
9.  Сохатюк Лариса Михайлівна  проректор з науково-педагогічної роботи (перспективного розвитку та інфраструктури)
10. Погорецький Микола Анатолійович  проректор з науково-педагогічної роботи
11. Дяченко Світлана Іванівна  вчений секретар Вченої ради
12. Денисенко Валентина Петрівна  головний бухгалтер Університету
13. Саленко Ірина Володимирівна  начальник юридичного відділу
14.  голова Первинної профспілкової організації
15.  директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича
16.  голова Студентського парламенту Університету
17. Остапченко Людмила Іванівна  директор ННЦ «Інститут біології та медицини»
18. Комаров Ігор Володимирович  директор Навчально-наукового інституту високих технологій
19. Шевченко Анатолій Михайлович  начальник Військового інституту
20.  Вижва Сергій Андрійович   директор ННІ «Інститут геології»
21.  Бондар Юрій Володимирович   директор Навчально-наукового інституту журналістики
22. Копійка Валерій Володимирович  директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин
23. Ткаченко Наталія Володимирівна  директор Інституту післядипломної освіти
24. Васильченко Оксана Петрівна  директор Навчально-наукового інституту права
25. Комаха Лариса Григорівна директор Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби
26.  Удовик Микола Станіславович  начальник Інституту Управління державної охорони України
27. Семенюк Григорій Фокович  директор Навчально-наукового інституту філології
28.  Запотоцький Сергій Петрович  декан географічного факультету
29. Ігнатюк Анжела Іванівна  декан економічного факультету
30.  Снитюк Віталій Євгенович  декан факультету інформаційних технологій
31. Патриляк Іван Казимирович декан історичного факультету
32. Анісімов Анатолій Васильович декан факультету комп’ютерних наук та кібернетики
33.  Безущак Оксана Омелянівна  декан механіко-математичного факультету
34.  Данилюк Іван Васильович  декан факультету психології
35. Нетреба Андрій  Вячеславович  декан факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем
36. Чепак Валентина Василівна  декан факультету соціології
37.  Макарець Микола Володимирович  декан фізичного факультету
38. Конверський Анатолій Євгенович  декан філософського факультету
39. Воловенко Юліан Михайлович  декан хімічного факультету
40. Гаприндашвілі Борис В’ячеславович  директор Відокремленого структурного підрозділу «Оптико-механічний фаховий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка»
41. директор Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка»
42.  Латишенко Людмила Анатоліївна  директор Українського фізико-математичного ліцею
43.  Єфіменко Володимир Михайлович  директор Астрономічної обсерваторії
44.  Кирилюк Федір Михайлович голова Ради ветеранів Університету
45. Остапенко Роман Володимирович голова Ради молодих учених Університету
46. Чомко Дмитро Федорович заступник голови Первинної профспілкової організації Університету, виконувач обов’язків голови ППО
47.  Котенко Віталій Миколайович  заступник голови Первинної профспілкової організації Університету
48.  Караульна Наталія Вікторівна вчений секретар науково-дослідної частини
49. Щеглюк Дарія Василівна керівник відділу забезпечення якості освіти

 ІІ.Виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обрані з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії:

1. Губерський Леонід Васильович  голова Вченої ради Університету, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії гуманітарних наук філософського факультету
2. Лукашов Дмитро Володимирович доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ННЦ «Інститут біології та медицини»
3. Грабчук Галина Петрівна кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри супрамолекулярної хімії, заступник директора з науково-педагогічної роботи ННІ високих технологій
4. Лоза Віталій

Миколайович

підполковник, старший дослідник, кандидат технічних наук, начальник наукового-дослідного відділу проблем інформаційно-психологічного протиборства науково-дослідного управління інформаційно-психологічних, геоінформаційних, військово-технічних досліджень науково-дослідного центру Військового інституту.
5. Шнюков Сергій Євгенович доктор геологічних наук, доцент, завідувач кафедри мінералогії ННІ «Інститут геології»
6. Сидоренко Наталія Миколаївна доктор філологічних наук, професор, професор кафедри історії журналістики ННІ журналістики
7. Шнирков Олександр Іванович доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин ННІ міжнародних відносин
8. Шевченко Володимир Петрович кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник директора Інституту післядипломної освіти з науково-педагогічної роботи
9. Шибіко Василь Петрович кандидат юридичних наук, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики ННІ права
10. Корчак Наталія Миколаївна доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри публічної політики ННІ публічного управління та державної служби
11 Павлов Дмитро Миколайович полковник, доктор юридичних наук, професор, начальник спеціальної кафедри №1 Інституту УДО України
12. Голубовська Ірина Олександрівна  доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов математичних факультетів ННІ філології
13. Мезенцев Костянтин Володимирович  доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету
14.  Филюк Галина Михайлівна  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємництва економічного факультету
15. Бичков Олексій Сергійович  доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій
16. Мордвінцев В’ячеслав Михайлович доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету
17. Наконечний Олександр Григорович  доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних наук та кібернетики
18. Станжицький Олександр Миколайович  доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної математики механіко-математичного факультету
19. Чуйко Олена Василівна доктор психологічних наук, професор, професор кафедри реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології
20. Анісімов Ігор Олексійович  доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізичної електроніки факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем
21. Кузьменко Тетяна Миколаївна  кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології
22. Івченко Василь Миколайович  доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету
23. Савченко Ірина Олександрівна  доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри  хімії високомолекулярних сполук хімічного факультету

 

ІІІ. Виборні представники з числа інших працівників Університету, які працюють в ньому на постійній основі:

1. Черняк Віктор Анатолійович  директор Університетської клініки
2. Куровська Людмила Францівна  завідувач навчальної лабораторії кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології та медицини»

 

ІV. Виборні представники з числа аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів:

1. Гречка Станіслав Олександрович  аспірант ННІ філології
2. Цань Вікторія Борисівна  аспірантка механіко-математичного факультету

V.  Члени виборних органів первинної профспілкової організації (студенти):

1. Алещенко Юлія В’ячеславівна студентка ІІ курсу бакалаврського рівня географічного факультету, член профбюро студентів географічного факультету
2. Бакай Василь Васильович  студент І курсу магістратури,  голова профбюро студентів механіко-математичного факультету.

 VІ. Виборні представники з числа органів студентського самоврядування Університету:

1. Бондаренко Єлизавета Віталіївна студентка ННЦ «Інститут біології та медицини», заступниця голови Студентського парламенту Університету з економічних питань
2. Бернацька Марія Сергіївна студентка ННІ права, першу заступницю голови студентського парламенту ННІ права
3. Бондар Олександр Вікторович студент Навчально-наукового інституту права, заступника голови студентського парламенту ННІ права з освітніх питань
4. Розанов Олександр Володимирович студент Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини», заступник голови студентської ради студмістечка з фінансових питань
5. Ніколаєнко Каріна Євгеніївна студентка факультету психології, член освітнього департаменту студентського парламенту факультету психології