Почесне звання “Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка”

Почесне звання “Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка” має відзначити багаорічний внесок професорів до справи підготовки висококваліфікованих фахівців для різних галузей освіти, науки й виробництва, становлення й розвитку Університету.

Присвоєння почесного звання “Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка” здійснюється відповідно до Статуту Університету і є офіційним визнанням особистих заслуг професорів Університету перед державою і Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Пропозиції щодо кандидатур на присвоєння почесного звання “Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка” вносять вчені ради факультетів/інститутів за погодженням з радами ветеранів факультетів/інститутів не пізніше ніж за місяць до засідання Вченої ради Університету.

До секретаріату Вченої ради необхідно подати такі документи:

  • рекомендація-подання;
  • витяг із протоколу засідання вченої ради факультету/інституту;
  • анкета встановленої форми;
  • витяг із трудової книжки, що підтверджує стаж роботи на посаді професора  або завідувача кафедри Університету;
  • зведена довідка про кандидата.

Експертизу поданих документів щодо їхньої відповідності вимогам та узагальнення матеріалів протягом п’яти днів здійснює Постійна комісія Вченої ради з кадрових питань спільно з Радою ветеранів війни і праці Університету і передає висновки на розгляд Вченої ради Університету. При визначенні кількості кандидатур для рекоменації Вченій раді Постійна комісія керується принципом: до двох професорів щорічно.

Рішення про присвоєння почесного звання “Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка” Вчена рада Університету приймає один раз на рік в червні таємним голосуванням.

Особам, яким присвоєне почесне звання “Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка”, на засіданні Вченої ради урочисто вручається диплом, пам’ятний знак, їхні імена заносяться на пам’ятний стенд.