Інформація про роботу Вченої ради 01 жовтня 2018 року

Інформація про роботу Вченої ради 01 жовтня 2018 року

Першого жовтня 2018 року відбулося перше розширене в цьому навчальному році засідання Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка, на яке були запрошені завідувачі кафедр, заступники деканів факультетів/ директори інститутів. З доповіддю про підсумки вступної кампанії 2018 року і завдання щодо організації та забезпечення прийому абітурієнтів до КНУ імені Тараса Шевченка на 2019/2020 н.р. виступив проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Анатолійович Бугров, який підкреслив, що при зарахуванні на навчання за всіма освітніми ступенями та освітньо-кваліфікаційним рівнем план державного замовлення виконано у повному обсязі. Доповідач наголосив, що значну кількість абітурієнтів зараховано на навчання понад план державного замовлення за кошти юридичних і фізичних осіб. Під час прийому заяв від вступників, проведення вступних випробувань і зарахування на навчання було забезпечено режим відкритості і прозорості, чітку роботу секретаріатів відбіркових комісій факультетів/ інститутів і коледжів, юридичної служби секретаріату Приймальної комісії Університету, що дозволило провести вступну кампанію на належному рівні. Після обговорення питань, на вирішенні яких необхідно зосередити увагу при підготовці до наступного прийому абітурієнтів на навчання до Університету, Вчена рада Університету прийняла відповідну ухвалу.

Ректор Університету Л.В. Губерський привітав і вручив подяки ГО «Всеукраїнське товариство “Меморіал” імені Василя Стуса» керівнику Центру виховної роботи Кондратьєвій Ірині Владиславівні та заступнику декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків історичного факультету Пшеничному Тарасу Юрійовичу. Також завідувач кафедри фізичного виховання та спорту Навчально-спортивно комплексу Т.І. Кочергіна привітала ректора Л.В. Губерського від імені Федерації футболу міста Києва, вручивши відзнаку ФФК  за активну участь у розвитку футболу в Університеті.

Розгляд кадрових питань розпочався із питання щодо обрання на посади науково-педагогічних працівників після проходженням за конкурсом. 6 серпня 2018 року у газеті «Освіта України» (№30) було опубліковано оголошення про конкурс на заміщення 18 вакантних посад науково-педагогічних працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, терміни та умови його проведення.

Відповідно до Статуту КНУ імені Тараса Шевченка та Порядку конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників, кандидатури претендентів на заміщення вакантних посад завідувача кафедри обирає Вчена рада Університету після розгляду цього питання на засіданні відповідної кафедри та конференції (зборів) трудового колективу факультету/ інституту. Заслухавши та обговоривши рекомендовані кафедрами й конференціями (зборами) трудових колективів пропозиції щодо кандидатур на посади завідувачів кафедр, Вчена рада ухвалила обрати 15 осіб на зазначені вище посади ННЦ «Інститут біології та медицини», ННІ «Інститут геології», інститутів журналістики та міжнародних відносин, історичного, філософського, юридичного, фізичного та механіко-математичного факультетів, а також факультету комп’ютерних наук та кібернетики, факультету психології, кафедри фізичного виховання та спорту НСК.

Після обговорення кандидатур щодо присвоєння вчених звань, Вчена рада Університету постановила клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вчених звань 1 професору, 5 доцентам і 1 старшому досліднику, рекомендованими факультетами/ інститутами КНУ імені Тараса Шевченка.

На засіданні було заслухано і обговорено інформацію про роботу Вченої ради у 2017/2018 навчальному році. Члени Вченої ради одноголосно схвалили роботу Вченої ради й подякували голові Вченої ради за плідне керівництво її роботою, а також затвердили План роботи Вченої ради на 2018/2019 н.р., представлений Л.В. Губерським, оновлені склади і плани роботи Постійних комісій Вченої ради Університету.

Серед інших важливих питань, які розглядались на цьому засіданні і з яких Вченою радою були прийняті позитивні рішення, – зарахування до докторантури на 2018–2020 навчальні роки, затвердження результатів виконання проектів наукових робіт молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління МОН України, рекомендація наукових проектів до участі у конкурсі наукових робіт молодих вчених, які працюють (навчаються) у ЗВО та наукових установах, що належать до сфери управління МОН України, зміна наукових керівників науково-дослідних робіт, що виконуються за кошти державного бюджету, рекомендація кандидатур науково-педагогічних працівників Університету для участі в експертизі шкільних підручників, рекомендація наукових робіт на здобуття премій імені видатних учених НАН України.

 

Вчений секретар                                                                 С.І. Дяченко