Присвоєння почесного звання “Кращий викладач року”

Пропозиції щодо присвоєння звання “Кращий викладач року” надходять від кафедр до вченого секретаря кожного факультету/ інституту з метою обрання однієї кандидатури на засіданні вченої ради відповідного навчального структурного підрозділу.

До секретаріату Вченої ради Університету вчений секретар вченої ради факультету/інституту подає витяг з протоколу засідання вченої ради факультету/інституту з рекомендацією особи для присвоєння вказаного вище звання.

Звання “Кращий викладач року” Вчена рада Університету присвоює науково-педагогічним працівникам на другому червневому засіданні поточного року.