Інформація про роботу Вченої ради 03 вересня 2018 року

Інформація про роботу Вченої ради 03 вересня 2018 року

Третього вересня 2018 року відбулося засідання Вченої ради, на якому були розглянуті і прийнятті рішення з ряду важливих питань. На початку урочистої частини ректор Університету Л. В. Губерський привітав із присвоєнням і вручив атестати професора директору інституту високих технологій Володимиру Васильовичу Ільченку, доктору юридичних наук, професору кафедри порівняльного і європейського права інституту міжнародних відносин Шпакович Ользі Миколаївні, доктору історичних наук, кандидату економічних наук, професору кафедри фінансів економічного факультету Чеберяко Оксані Вікторівні, доктору фізико-математичних наук, завідувачу кафедри загальної фізики фізичного факультету Боровому Миколі Олександровичу, доктору юридичних наук, професору кафедри господарського права юридичного факультету Кологойді Олександрі В’ячеславівні, доктору юридичних наук, професору кафедри господарського права юридичного факультету Лукач Ірині Володимирівні.

Ректор Університету привітав також із здобуттям наукового ступеня доктора наук і вручив відповідні дипломи доценту кафедри біохімії Андрійчук Тетяні Ростиславівні та доценту, в.о. завідувача кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту Приказюк Наталії Валентинівні.

Традиційно на вересневому засіданні Вченої ради ректор Університету Л.В. Губерський привітав і вручив дипломи «Кращий викладач КНУ імені Тараса Шевченка» науково-педагогічним працівникам, які визнані вченими радами відповідних факультетів/ інститутів кращими у 2017-2018 навчальному році: Трохимцю Владлену Миколайовичу – доктору біологічних наук, доценту кафедри екології та зоології ННЦ «Інститут біології та медицини», Демидову Всеволоду Кириловичу – кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри геоінформатики ННІ «Інститут геології», Грабчук Галині Петрівні – кандидату хімічних наук, доценту кафедри супрамолекулярної хімії, заступнику директора з навчальної роботи інституту високих технологій, Приступенко Тетяні Олегівні – кандидату історичних наук, професору, завідувачу кафедри періодичної преси інституту журналістики, Грищенко Марині Вікторівні – викладачу кафедри іноземних мов інституту міжнародних відносин, Іваницькій Марії Лонгинівні –доктору філологічних наук, доценту, завідувачу кафедри германської філології та перекладу інституту філології, Даценко Людмилі Миколаївні –доктору географічних наук, професору, завідувачу кафедри геодезії та картографії географічного факультету, Швецю Віктору Григоровичу – доктору економічних наук, професору кафедри обліку та аудиту економічного факультету, Ставнюку Віктору Володимировичу – доктору історичних наук, професору кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету, Луковій-Чуйко Наталії Вікторівні – кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій, Панченко Тарасу Володимировичу – кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри теорії та технології програмування факультету комп’ютерних наук та кібернетики, Кукушу Олександру Георгійовичу – доктору фізико-математичних наук, професору кафедри математичного аналізу механіко-математичного факультету, Коваленко Аллі Борисівні – доктору психологічних наук, професору, завідувачу кафедри соціальної психології факультету психології;  Грязновій Вірі Олександрівні – кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри математики та теоретичної радіофізики факультету радіофізики, електроніки та компʼютерних систем, Цимбалу Тарасу Володимировичу – кандидату соціологічних наук, асистенту кафедри теорії та історії соціології факультету соціології, Пінкевичу Ігорю Павловичу – доктору фізико-математичних наук, професору кафедри теоретичної фізики фізичного факультету, Пілецькому Євгену Анатолійовичу – кандидату філософських наук, асистенту кафедри релігієзнавства філософського факультету, Амірханову Володимиру Михайловичу – доктору хімічних наук, професору кафедри неорганічної хімії хімічного факультету, Заярному Олегу Анатолійовичу – кандидату юридичних наук, доценту кафедри адміністративного права, Паламарчук Миколі Антоновичу – викладачу кафедри фізичного виховання і спорту Навчально-спортивного комплексу, кандидату у майстри спорту з волейболу.

Перший проректор О.К. Закусило представив на розгляд членів Вченої ради проект плану роботи Вченої ради на 2018-2019 н.р. й проект складу Постійних комісії Вченої ради та плану їхньої роботи, затвердження яких відбудеться на жовтневому засіданні Вченої ради. Після обговорення було прийнято рішення схвалити проект зазначених документів, доопрацювати їх і внести відповідні зміни у робочому порядку.

З інформацією про необхідність проведення реорганізації Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка виступив проректор з наукової роботи В. С. Мартинюк. Доповідач зауважив, що таке рішення зумовлене потребою узгодити структуру Ботанічного саду відповідно до вимог чинного законодавства, привести штатний розпис у відповідність до реальних потреб і фінансових можливостей Університету та сприяти більш ефективному використанню коштів на забезпечення його діяльності й оплати праці його співробітників. Після обговорення Вчена рада одноголосно підтримала пропозицію про реорганізацію Ботанічного саду.

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи В.С. Мартинюка про результати експертизи анотованих звітів за закінченими у 2017 році дослідженнями і розробками та звітів за етапом 2017 року (наказ МОН України №705 від 03.07.2018 р.), Вчена рада прийняла відповідне рішення. Проректор з наукової роботи представив також кандидатури до участі у конкурсі Ідентифікаційного комітету Національного фонду досліджень України (НФДУ) щодо обрання до складу Наукової ради НФДУ, які були одноголосно підтримані Вченою радою.

З-поміж інших важливих питань, що розглянуті і схвалені на засіданні Вченої ради, були рекомендація кандидатур для участі у конкурсі на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених, затвердження звітів стипендіатів Кабінету Міністрів України, призначення персональної стипендії за рахунок коштів ДП НАЕК «Енергоатом» студенту фізичного факультету тощо.

Вчений секретар                                                       С.І. Дяченко