Конкурсні та контрактні документи

Підстава: Закон України “Про вищу освіту”, Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Порядок конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Перелік документів,

необхідних для переукладення контракту

з науково-педагогічними працівниками

у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

1. Звіт про результати роботи за період дії попереднього контракту (підписаний автором і завідувачем кафедри) – 1 примірник
2. Рецензія на відкриту лекцію, практичне заняття – 1 примірник
3. Список наукових та навчально-методичних праць (підписаний автором і завірений підписом ученого секретаря вченої ради факультету/ інституту) – 1 примірник
4. Витяг із протоколу засідання кафедри – 1 примірник
5. Витяг із протоколу  засідання вченої ради факультету/ інституту – 1 примірник
6. Примірник попереднього контракту – 1 примірник

Документи, надруковані 14 кеглем і скріплені скобами, до секретаріату Вченої ради науково-педагогічний працівник подає особисто.

 

 

Перелік документів,

необхідних для оголошення конкурсу

на заміщення посад науково-педагогічних працівників

у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

1. Подання від факультету/ інституту – 1 примірник
2. Заява про участь у конкурсі – 1 примірник
3. Копія диплома про вищу освіту – 1 примірник
4. Копія диплома про присудження наукового ступеня – 1 примірник
5. Копія атестата про присвоєння вченого звання – 1 примірник
6. Список наукових та навчально-методичних праць (підписаний автором і завірений підписом вченого секретаря вченої ради факультету/інституту) – 1 примірник

Документи, надруковані 14 кеглем і скріплені скобами, до секретаріату Вченої ради подає вчений секретар вченої ради факультету/інституту.