Інформація про роботу Вченої ради 05 лютого 2018 року

П’ятого лютого 2018 року о 10.00 відбулося розширене засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Університету), на якому було розглянуто і прийнято рішення з важливих для діяльності Університету питань.

На засіданні голова Вченої ради Університету Леонід Васильович Губерський привітав членів Вченої ради, які відсвяткували дні народження у період з 16 січня по 05 лютого і побажав їм здоровʼя, довгих років життя та творчих успіхів на благо Університету.

Після обговорення кандидатур щодо присвоєння вчених звань, Вчена рада Університету постановила клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вчених звань 2 доцентам, рекомендованих вченою радою ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка.

Заслухавши і обговоривши доповідь головного бухгалтера Університету Валентини Петрівни Денисенко «Про результати фінансово-господарської діяльності Університету у 2017 році» й співдоповідь голови Постійної бюджетно-фінансової комісії Вченої ради Олександра Дмитровича Рожка, Вчена рада схвалила річний фінансовий звіт Університету.

Також на засіданні Вченої ради було заслухано доповідь першого проректора Олега Калениковича Закусила «Про ефективність роботи Наукової бібліотеки ім.М. Максимовича» й співдоповідь директора Наукової бібліотеки ім.М. Максимовича Олега Олеговича Сербіна, які підкреслили актуальність винесеного на розгляд питання, зважаючи на важливість заходів щодо поліпшення роботи у напрямі формування, зберігання і використання бібліотечного фонду, вдосконалення традиційної й автоматизованої системи бібліотечно-бібліографічного обслуговування студентів, аспірантів, викладачів, наукових працівників тощо, організації доступу та використання власних і світових інформаційних ресурсів, які відповідають навчальному та науковому процесам в Університеті. Водночас було вказано на низку певних проблем у роботі Наукової бібліотеки ім.М. Максимовича, які призводять до недостатньо ефективної роботи Наукової бібліотеки. Після обговорення, до якого долучилися декани факультетів/ директори інститутів, завідувачі кафедр, Вчена рада прийняла рішення про реалізацію плану заходів для інтенсифікації роботи Наукової бібліотеки.

Заслухавши інформацію голови Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи Ігоря Олексійовича Анісімова й обговоривши подання факультетів/ інститутів, Вчена рада рекомендувала кандидатури на здобуття щорічної Премії імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка, премій Верховної ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених у 2018 році, Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року, Державної премії України в галузі освіти 2018 року; підтримала претендентів на здобуття Державної премії України в галузі освіти, які входять до авторського колективу іншої установи, а також затвердила звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України 2017 року.

Насамкінець розгляду поточних питань порядку денного засідання Вченої ради з інформацією про роботу Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи виступив голова ввіреної йому комісії І.О. Анісімов, який окреслив коло питань, розглянутих на засіданнях Постійної комісії упродовж звітного періоду. Вчена рада подякувала доповідачеві за ґрунтовно підготовлені матеріали, побажала усім членам Постійної комісії міцного здоров’я, натхнення й творчих успіхів на благо Університету.

Також Вчена рада КНУ імені Тараса Шевченка заслухала і схвалила інші важливі для Університету питання. Зокрема, з інформацією про робочий візит до Франції та із офіційною заявою щодо графіка навчального процесу на 2-й  семестр 2017-2018 н.р. виступив проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, який підкреслив, що відповідно до графіка освітнього процесу на 2017/2018 н.р., який був затверджений в установленому порядку в березні 2017 року, з 01 по 23 січня в Університеті були канікули для студентів після завершення першого семестру. З 24 січня 2018 року розпочався другий навчальний семестр, який триватиме до 08 червня 2018 року. Семестровий контроль передбачений з 09 червня по 24 червня 2018 року.

Аудиторне навчання студентів організоване у два блоки. З 24 січня по 28 лютого, відповідно до графіків навчального процесу на факультетах/ в інститутах, передбачені виробничі, навчальні, переддипломні практики, виконання самостійних робіт, написання курсових і дипломних робіт тощо поза межами Університету. З 01 березня розпочнеться аудиторне навчання (15 тижнів), що становитиме 30 кредитів ЄКТС.

Відповідно до наказу ректора №1107-32 від 05.12.2017 року «Про організацію роботи окремих категорій працівників Університету у січні-лютому 2018 року», організовано підвищення кваліфікації для співробітників навчально-допоміжного, адміністративно-управлінського персоналу, служби експлуатації корпусів та інженерно-технічного персоналу НДЧ. Хочу висловити щиру вдячність директору ІПО Рожку О.Д.  та його колективу, які взяли на себе організаційний супровід цього процесу. Лекторами на цих курсах виступають практично всі співробітники. Це і бухгалтерія (Валентина Петрівна), і юридичний відділ (Ірина Володимирівна), ПФВ та інші служби і структури. Хочу зауважити, що перші результати маємо достатньо позитивні, тому що багато наших співробітників опановують новий для себе матеріал, про який вони, на жаль, раніше не чули. З іншого боку, ми маємо можливість отримувати зворотній зв’язок зі співробітниками, яких в Університеті налічується декілька тисяч. Курси підвищення кваліфікації проходять близько тисячі співробітників у двох локаціях (Червоний корпус  та Наукова бібліотека ім. М. Максимовича – для центрального і кампусу на Мельникова; ІПО – для кампусу виставкового). Навчання відбувається за окремими програмами на окремих потоках. Хочу запевнити, що навчальна програма збалансована, зважена і витримана відповідно до профілю працівників кожного з підрозділів. Вважаємо, що це позитивний досвід. Ще раз хочу наголосити на великій організаційній роботі ІПО. Саме на цей інститут ліг основний тягар з організації проведення навчальних занять.

Щодо роботи зі студентами. На сьогоднішній день, за інформацією, наявною у розпорядженні Науково-методичного центру, на всіх факультетах та в інститутах проходить нормальний процес. Процес іде фактично в такому самому вигляді, в якому він був би в межах аудиторних занять. Жодної інформації, скажімо, про якісь зриви чи якісь конфліктні ситуації до нас не надходило. Зауважу, що є великим плюсом і звернення Студпарламенту до керівництва Університету, позитивна реакція Леоніда Васильовича, який схвалив його звернення і дав доручення розробити такий графік. Університет мав рацію, тому що й сьогодні в Києві маємо низьку температуру повітря, яка становить дискомфорт для перебування студентів, у першу чергу, у чотирьох корпусах: фізичного факультету, ФРЕКСу, факультету комп’ютерних наук та кібернетики, механіко-математичного факультету. Хочу зауважити, що частині журналістів, які виявляли бажання і мали намір розібратися із ситуацією, ми рекомендували відвідати механіко-математичний факультет. Щира вдячність Оксані Омелянівні, яка водила їх і показувала, в якому стані служби експлуатації й усі установки для обігріву. Окремі представники ЗМІ таки розібралися у тому, що це проблема не сучасна чи сьогодення, що в цій проблемі є тягла історія, і вирішити її за 1-2 роки неможливо. Так само журналісти були на факультеті комп’ютерних наук та кібернетики. Олена Федорівна демонструвала їм ту ж ситуацію і температурний режим. Вони були й на ФРЕКСі, отож хочу ще раз наголосити, що, зважаючи на особливості температурного режиму надворі і в корпусах Університету, це був правильний підхід до вирішення проблеми. Усі заходи, які належало зробити ректорату, були зроблені. На всіх факультетах/ в інститутах відбулися зустрічі із завідувачами кафедр, з гарантами освітніх програм про те, як правильно організовувати самостійну роботу студентів. Я нагадаю, що Методичні рекомендації щодо її організації були затверджені Вченою радою у червні минулого року, тобто вони мають силу обов’язкового для виконання документа. А у березні, тоді як студенти почнуть аудиторне навчання,  НМЦ ОНП проведе моніторинг і визначить, якою ж була ефективність таких заходів, хто добросовісно організував їх, а хто пас задніх у цьому процесі.

Підсумовуючи, зазначу, що інформаційна система на сьогоднішній день нормально працює. Мені студенти відправляли буквально позавчора через автоматизовану інформаційну систему ТРИТОН виконані завдання. Я їх отримав як викладач. Тому подальший розвиток наших інформаційних систем є важливим для Університету. А ще я б хотів звернутися до всіх присутніх і попросити бути більш наполегливими і послідовними у відповідях тим, хто використовує Університет як розмінну монету, тому що а-пріорі виявляється винним ректорат. Тільки невідомо, за що. Коли ми студентів тримаємо в аудиторіях, нас звинувачують, що у Європі аудиторне навчання достатньо мале, а треба самостійно працювати в бібліотеках, в лабораторіях тощо. Як тільки Університет намагається з користю організувати цей час для самостійної роботи студентів, нас тут же починають звинувачувати в казна-чому, тому що «а, вони їх розпустили до весни» і так далі, і тому подібне. І всі заклики не користуватися фейками розбиваються, як об стіну, через тотальну недовіру. На жаль, я хочу підкреслити, що в тій ситуації, яка була три тижні тому вже після публікації чергового псевдоексперта, спрацював лише ректорат. Допомоги від підрозділів у тому, щоби донести правдиву інформацію, таку, яка вона є насправді, Університет не дочекався.

Л.В. Губерський: І Студентський парламент відразу зреагував.

В.А. Бугров: Так, і Студентський парламент зреагував. Це суттєва проблема, яка залишається і сьогодні, тому прошу всіх бути більш наполегливими, більш послідовними у таких непростих умовах. Ми всі разом прийняли це рішення! А воно, я нагадаю, обговорювалося після звернення Студпарламенту до Леоніда Васильовича, а не приймалося просто так. Ця проблема обговорювалася і на Вченій раді. Якщо ми всі прийняли рішення щодо такого графіка навчального процесу, то ми відповідаємо всі за нього, а не тільки ректор чи ректорат і Студпарламент. До нього, слід сказати,  теж тотальна недовіра в цих умовах. Це не може не дивувати, тому що мало того, що обписують голову Студпарламенту Станіслава Гречку і вимагають  «показати протоколи, де і коли ви приймали відповідне рішення». Такі чудернацькі закиди мало не щодень надходять від громадських організацій, ще більше від ЗМІ, і ще більше – від народних депутатів України, які, вочевидь, забули про свою законодавчу роботу, а чомусь тільки займаються контролем над нами і за нами.

Хочу подякувати всім, хто у цей складний час надійно спрацював і висловити сподівання, що ця інформація доведена до всіх працівників на всіх кафедрах факультетів/ інститутів. Навчальний процес іде насправді так, як нам звітують. Водночас зауважу, що без змін відповідно до визначеного графіка проходять заняття в ННЦ «Інститут біології та медицини» та на підготовчому відділенні (у тому числі для студентів-іноземців), у Військовому інституті, Коледжі геолого-розвідувальних технологій та Оптико-механічному коледжі, в Українському фізико-математичному ліцеї.

Оплата за комунальні послуги у січні зроблена в установленому порядку, за лютий – здійснена передоплата.

На початку виступу я вже наводив приклад про підвищення кваліфікації працівників Університету. Наголошую, що це вимога європейських стандартів та рекомендацій щодо професійного розвитку персоналу різних структурних підрозділів, а не лише науково-педагогічних і наукових працівників. До персоналу відноситься і навчально-допоміжний, і адміністративно-управлінський, й інженерно-технічний. Всі! Університет, мабуть, перший в Україні організував таке навчання для великої кількості людей, надаючи їм можливість удосконалити свої кваліфікаційні навички.

Дякую усім за увагу і сподіваюся, що в нашому Університеті все буде гаразд.

Вчений секретар                                                                          С.І. Дяченко