Програми розвитку кафедр на заміщення вакантних посад завідувачів кафедр

Програма розвитку кафедри мов і літератур Середнього і Близького Сходу_Мазепова О.В.

Програма розвитку кафедри полоністики_Радишевський Р.П.

Програма розвитку кафедри підприємництва_Мазур І.І.

Програма розвитку кафедри екологічного менеджементу та підприємництва_Купалова Г.І.

Програма розвитку кафедри міжнародної економіки та маркетингу_Старостіна А.О.

Програма розвитку кафедри міжнародного права_Мицик В.В.

ПРограма розвитку кафедри квантової теорії поля_ Вільчинський С.Й.

Програма розвитку кафедри теоретичної фізики_Решетняк В.Ю.

Програма розвитку кафедри молекулярної фізики_Булавін Л.А.
програма розвитку кафедри укр.мови та прикладної лінгвістики_Мойсієнко. А.К.

ПРограма розвитку кафедри філософії та методології науки_Добронравова І.С.

Програма розвитку кафедри історії Центральної та Східної Європи Мордвінцев В.М.

Програма розвитку кафедри неорганічної хімії Слободяник М.С.

Програма розвитку кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Щербак М.Г.

Програма розвитку кафедри новітньої історії України Русначенко А.М.

 Програма розвитку кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Ставнюк В.В.

Програма розвитку кафедри новітньої історії України Пижик А.М.

Програма розвитку кафедри загал. математики мех.-мат. факультету_Станжицький О.М.

Програма розвитку кафедри етики, естетики та культурології_Панченко В.І.

Програма розвитку кафедри загальної психології_Юрчинська Г.К.

Програма_кафедра соціальної роботи_Люта Л.П.

Програма розвитку кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь_Перестюк М.О.

Програма розв. кафедри фізики металів Макара В.А.

Програма розвитку кафедри землезнавства та геоморфології _Бортник С.Ю.

програма розвитку кафедри математичної фізики Самойленко В.Г.

програма розвитку кафедри механіки суцільних середовищ Лимарченко О.С.

Програма розвитку кафедри новітньої історії України Борисенко М.В

Програма розвитку кафедри історії зарубіжної україністики Даниленко О.В.

Програма розвитку кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Палієнко

Програма розвитку кафедри біофізики та мед інформатики_Жолос

Програма розвитку кафедри біохімії Савчук О.М.

Програма розвитку кафедри електрофізики Савенков С.М.

Програма розвитку кафедри фундаментальної медицини Фалалєєва Т.М.

Програма розвитку кафедри екології та зоології Лукашов Д.В.

Програма розвитку кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів Шабуніна В.В.

Програма розвитку кафедри мікробіології та імунології_Сківка Л.М.

Програма розвитку кафедри хімії високомолекулярних сполук Савченко І.О.

Програма_кафедри історії журналістики_Сидоренко Н.М.

Програма розвитку кафедри біології рослин Таран Н.Ю.

Програма розвитку кафедри метеорології та кліматології Сніжко С.І.

Програма розвитку кафедри мережевих та інтернет технологій Кравченко Ю. В.

Програма розвитку кафедри прикладних інформаційних систем Плескач В.Л.