Інформація про роботу Вченої ради 05 вересня 2016 року

П’ятого вересня 2016 року о 10.00 відбулося перше в поточному навчальному році засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Перед початком виконання порядку денного голова Вченої ради В.Ф. Цвих представив членам Вченої ради новопризначеного проректора з адміністративно-господарської роботи Сергія Григоровича Бойка, побажавши йому успіхів на новій посаді та плідної роботи на благо Університету.

Виконуючи порядок денний, ректор Університету Л.В. Губерський привітав із присвоєнням державної нагороди «Заслужений журналіст України» і вручив посвідчення й нагрудний знак доктору наук із соціальних комунікацій, доценту кафедри реклами та зв’язків і з громадськістю Паримському Ігорю Святославовичу.

Традиційно на початку першого у навчальному році засідання Вченої ради ректор Університету привітав із присвоєнням звання і вручив дипломи «Кращий викладач КНУ імені Тараса Шевченка» науково-педагогічним працівникам, які визнані вченими радами відповідних факультетів/ інститутів кращими у 2015-2016 навчальному році: Афанасьєвій Катерині Сергіївні –кандидату біологічних наук, доценту кафедри загальної та молекулярної генетики ННЦ «Інститут біології»; Златнікову Валентину Геннадійовичу – кандидату педагогічних наук, доценту кафедри військового перекладу та спеціальної мовної підготовки. Військового інституту; Диняк Оксані Василівні – кандидату геологічних наук, доценту кафедри гідрогеології та інженерної геології ННІ «Інститут геології; Нипорку Олексію Юрійовичу – кандидату біологічних наук, доценту кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики інституту високих технологій; Корнєєву Віталію Михайловичу – кандидату філологічних наук, доценту кафедри соціальних комунікацій інституту журналістики; Гону Олександру Мойсейовичу – кандидату філологічних наук, доценту кафедри іноземних мов інституту міжнародних відносин; Спірічевій Ользі Василівні – старшому викладачу кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін, старшому лейтенанту інститут Управління державної охорони; Різнику Сергію Михайловичу – кандидату філологічних наук, доценту кафедри української мови та прикладної лінгвістики інституту філології; Герасименко Наталії Петрівні – доктору географічних наук, професору кафедри землезнавства  та геоморфології географічного факультету; Филюк Галині Михайлівні – доктору економічних наук, професору, завідувачу кафедри економіки підприємства економічного факультету; Іваницькій Лілії Василівні – кандидату історичних наук, доценту кафедри історії  мистецтв. історичного факультету; Толюпі Сергію Васильовичу – доктору технічних наук, професору кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій; Омельчук Людмилі Леонідівні – кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри теорії та технології програмування факультету кібернетики; Петравчуку Анатолію Петровичу – доктору фізико-математичних наук, професору, завідувачу кафедри алгебри та математичної логіки механіко-математичного факультету; Траверсе Тетяні Михайлівні – доктору психологічних наук, доценту кафедри соціальної психології факультету психології; .Беху Ігорю Івановичу – кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем. факультету радіофізики, електроніки та компʼютерних систем; Фостер Ларисі Федорівні – кандидату соціологічних наук, доценту кафедри соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології; Якименко Олександру Іллічу – доктору фізико-математичних наук, доценту кафедри квантової теорії поля фізичного факультету; Павловій Олені Юріївні – доктору філософських наук, професору кафедри етики, естетики та культурології. філософського факультету; Роїку Олександру Сергійовичу – кандидату хімічних наук, доценту кафедри фізичної хімії хімічного факультету;  Мельнику Роману Сергійовичу – доктору юридичних наук, професору кафедри адміністративного права юридичного факультету; Ковальчуку Вадиму Леонідовичу – старшому викладачу кафедри фізичного виховання та спорту Навчально-спортивного комплексу, кандидату у майстри спорту з плавання кафедри фізичного виховання та спорту.

На завершення урочистої частини голова Вченої ради В.Ф. Цвих привітав членів Вченої ради, які відсвяткували свої дні народження у період з 30 червня по 05 вересня 2016 року та побажав їм довгих років життя, миру, плідної праці на благо Університету і всіляких гараздів.

На розгляд членів Вченої ради на засіданні 05 вересня були представлені кандидатури, рекомендовані кафедрами, конференцією трудового колективу та вченою радою інституту філології щодо обрання на посади завідувача кафедри та професора після проходження конкурсу в КНУ імені Тараса Шевченка в період з 13 червня по 12 липня 2016 року. За результатами таємного голосування Вчена рада ухвалила рекомендувати ректору Університету укласти контракти з 8 претендентами на посади завідувача кафедри і 7 особами на посаду професора.

Про результати вступної кампанії 2016 року і завдання щодо організації та забезпечення прийому абітурієнтів на 2017/2018 н.р. доповіли відповідальний секретар Приймальної комісії А.П.Креневич і проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров. Зокрема, було зазначено, що вступна кампанія відбулась організовано й успішно. При прийомі заяв від вступників, проведенні вступних випробувань (у випадках, передбачених Правилами прийому) та зарахуванні на навчання до КНУ імені Тараса Шевченка було забезпечено режим відкритості й прозорості, чітку роботу секретаріатів відбіркових комісій факультетів і інститутів, юридичної служби секретаріату Приймальної комісії Університету. При зарахуванні на навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями план державного замовлення виконано у повному обсязі. Прийом на навчання за ОР «Магістр» здійснювався Університетом у цьому році за 163 освітніми програмами у межах 49 спеціальностей. Прийом на навчання за ОР «Бакалавр» відбувався за 120 освітніми програмами у межах 53 спеціальностей. Кількість заяв до Університету цього року значно перевищила показники минулого року: за освітнім ступенем «Бакалавр» до Університету було подано 49 289 заяв, що майже на 32% більше ніж минулого року (у 2015 році – 37 172 заяв); за освітнім ступенем «Магістр» 7 326 заяв, що на 32% більше ніж минулого року (у 2015 році – 5 536). Середній конкурс по Університету на навчання за ОР «Бакалавр» цього року склав 17.59 осіб на місце (у 2015 році – 14,67 осіб на місце). Заслухавши і обговоривши доповідь, Вчена рада прийняла відповідну ухвалу.

Перший проректор Університету Олег Каленикович Закусило виніс на попереднє обговорення проект Плану роботи Вченої ради на 2016/2017 навчальний рік і проект оновленого складу Постійних комісій Вченої ради, затвердження яких відбудеться на жовтневому засіданні Вченої ради.

Серед інших важливих питань, розглянутих на цьому засіданні, – затвердження переліку проектів, що пройшли конкурсний відбір проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у ВНЗ та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, та формування тематичних планів у 2016 році; кандидатур для участі у конкурсі наукових проектів щодо призначення щорічних грантів Президента України доктора наук (до 45 років) для здійснення наукових досліджень; звітів стипендіатів Кабінету Міністрів України; кандидатур на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.

 

 

 

Вчений секретар                                                                             С.І. Дяченко