ПОЛОЖЕННЯ про наукового керівника (консультанта) здобувачів ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка