Положення про методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я