Інформація про роботу Вченої ради у лютому 2024 року

На початку засідання члени Вченої ради вшанували хвилиною мовчання пам’ять провідних вчених університетської родини, кількарічних членів Вченої ради, які передчасно пішли з життя,– колишніх декана механіко-математичного факультету, проф. М.О. Перестюка і завідувача кафедри експериментальної фізики фізичного факультету проф. В.М. Ящука.

Відповідно до наказу міністра МОН України О. Лісового щодо відзначення науково-педагогічних працівників за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки України, ректор Університету В.А. Бугров привів і вручив Почесну грамоту МОН України  В.В. Вірченку, завідувачу кафедри міжнародної економіки економічного факультету; Грамоту МОН України – С.І. Уліганцю, завідувачу кафедри географії України географічного факультету; Подяку МОН України – О.В. Перегуді, доценту кафедри загальної математики механіко-математичного факультету, І.В. Розорі, завідувачу кафедри прикладної статистики механіко-математичного факультету; С.О. Шибіріній, доценту кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії економічного факультету.

Насамкінець урочистої частини голова Вченої ради привітав членів Вченої ради, які відсвяткували свої дні народження у період з 16 січня по 05 лютого, та побажав їм міцного здоров’я, сили духу і всіляких гараздів.

З-поміж кадрових питань, винесених для вивчення присутніми на засіданні членами Вченої ради Університету, був розгляд питання щодо присвоєння вченого звання професора (4 здобувачі), доцента (4 претенденти) та старшого дослідника (1 особа). За результатами обговорення їхніх наукових досягнень й освітньої діяльності, а також на підставі таємного голосування Вчена рада ухвалила підтримати запропоновані кандидатури і клопотати перед МОН України щодо присвоєння вказаних вчених звань науково-педагогічним і науковим працівникам 6 навчальних структурних підрозділів Університету.

Про результати фінансово-економічної діяльності КНУ імені Тараса Шевченка упродовж минулого календарного року доповіла головний бухгалтер В.П. Денисенко, наголосивши, що попри усі виклики, які постали перед Університетом, нарахування заробітної плати і стипендій відбувалося своєчасно й у повному обсязі. Окрім цього у полі зору постійно перебувала господарча діяльність, діяльність, пов’язана зі збереженням і підтриманням у належному технічному стані університетського майна, здійснення капітальних і поточних ремонтів корпусів і гуртожитків, а також відновлення приміщень після ракетних обстрілів, ремонт бомбосховищ. За результатами обговорення і на підставі відкритого голосування Вчена рада одностайно ухвалила річний фінансовий звіт Унівесритету.

Про врахування науковими і науково-педагогічними працівниками КНУ імені Тараса Шевченка урядових рішень та їх неухильне дотримання й виконання в науковій діяльності доповіла проректор з наукової роботи Г.М. Толстанова. Зокрема, було наголошено на неприпустимості будь-якої співпраці з вченими держави-агресора рф та констатації, що Університет не підтримує інституційних зв’язків з установами рф і припинив наукову, науково-технічну співпрацю з міністерствами, науково-дослідними установами, науковими організаціями та товариствами, закладами вищої освіти і підприємствами держави, визнаної у січні 2015 року Верховною Радою України державою-агресором.

З-поміж інших важливих для функціонування Університету питань, щодо яких прийняті позитивні рішення, були – затвердження Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини в Університеті; Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів реабілітації або медичних послуг в Університеті; Положення про методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я, які беруть участь у заходах безперервного професійного розвитку в Університеті; висунення кандидатур у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти НАН України; присудження Премії імені Тараса Шевченка Університету; рекомендація кандидатур для участі у конкурсі на здобуття Премії Президента України для молодих вчених і Премії Верховної Ради України молодим вченим; затвердження описів і нових редакцій описів освітніх програм; зміна наукових керівників спільних українсько-литовських науково-дослідних проєктів, відібраних для фінансування у 2024-2025 рр.

 

Вчений секретар                                                 Світлана ДЯЧЕНКО