Інформація про роботу Вченої ради від 15 січня 2024 року

Перше у 2024 році засідання Вченої ради, на яке були запрошені й члени Науково-методичної ради Університету, відбулося у залі засідань Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка.

На початку засідання голова Вченої ради Л.В.Губерський закликав присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам’ять проректора з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота) О.М. Федевича, який передчасно пішов з життя на 51 році життя.

Ректор Університету В.А.Бугров привітав і вручив провідним вченим університетської родини державні нагороди та заохочувальні відзнаки КНУ імені Тараса Шевченка. Зокрема, відповідно до Указу Президента України, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено Заслуженого вчителя України, вчителя-методиста, вчителя астрономії вищої категорії Українського фізико-математичного ліцею Андрія Олександровича Сімона; Грамотою КНУ імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі – декана економічного факультету Анжелу Іванівну Ігнатюк та заступницю декана факультету психології Світлану Юріївну Пащенко.

Також Л.В. Губерський привітав членів Вченої ради, які відсвяткували свої дні народження у період з 19 грудня 2023 року по 15 січня 2024 року, побажавши їм міцного здоров’я, добробуту, витримки та успіхів у всіх професійних починаннях.

Розгляд основних питань розпочався із виступу проректора з наукової роботи Г.М. Толстанової «Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2023 рік та завдання на 2024 рік». Зокрема, увагу присутніх було зосереджено на виконанні НДР за кошти Держбюджету і спецфонду, а також на безоплатній основі; активізації практики розширення джерел й обсягів фінансування; результативності виконання білатеральних проєктів. Проректор підкреслила, що у 2023 році було продовжено активну діяльність щодо підвищення ефективності участі дослідницьких колективів Університету в конкурсі МОН наукових робіт молодих учених, а одним із вагомих кроків євроінтеграційного вектору університетської науки стало створення у 2023 році загальноуніверситетського комітету з біоетики наукових досліджень.

Доповідач зауважила, що упродовж звітного періоду продовжено роботу з упорядкування нормативної бази, що регламентує окремі напрями наукової діяльності в Університеті. Зокрема, затверджено Положення про комітет з біоетики наукових досліджень у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; Положення про Науково-технічну раду Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії – іноземних громадян та осіб без громадянства в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за акредитованими освітньо-науковими програмами; Порядок проходження документів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, які подаються на здобуття наукового ступеня доктора наук. На підставі жвавого обговорення та на підставі голосування Вчена рада Університету одностайно ухвалила вважати науково-дослідницьку роботу за звітний період задовільною, а основні завдання 2023 року успішно виконаними.

Окрім цього на розгляд членів Вченої ради було винесено питання про результати виконання наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок та затвердження звітів НДР Університету, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України, які до відома присутніх довела проректор з наукової роботи Г.М. Толстанова. Заслухавши та обговоривши вказане питання, Вчена рада шляхом відкритого голосування прийняла відповідне рішення.

З-поміж інших питань щодо наукової діяльності Університету, про які доповіла  проректор з наукової роботи Г.М. Толстанова і щодо яких прийняті позитивні рішення, були – про результати та відповідність виконання завдань Перспективного плану розвитку Університету за науковими напрямами у 2023 році; затвердження переліку проєктів, що пройшли конкурсний відбір проєктів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, фінансування яких розпочнеться у 2024 році; затвердження Тематичного плану та обсягів фінансування наукових досліджень і розробок, які виконує Київський національний університет імені Тараса Шевченка за рахунок коштів Державного бюджету України в рамках виконання бюджетної програми КПКВК 2201040 у 2024 році; про видачу дипломів здобувачам ступеня доктора філософії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Традиційно на початку календарного року на розгляд членів Вченої ради було винесено питання щодо визначення та затвердження на 2024 рік розміру Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи (фінансово-економічні питання) О.Б.Білявської, члени Вченої ради шляхом відкритого голосування одноголосно підтримали представлені пропозиції.

Іншими питаннями, щодо яких на засіданні були прийняті позитивні рішення, стали – схвалення інформації про роботу Постійної комісії Вченої ради з наукової роботи; рекомендація кандидатур аспірантів Університету на призначення академічних стипендій Президента України, стипендій Кабміну та стипендій імені М.С. Грушевського; затвердження іменних стипендій студентам Університету за результатами зимової сесії на 2 семестр 2023/2024 навчального року; академічних стипендій імені державних діячів першого українського уряду студентам Університету; призупинення виплати іменної стипендії Верховної Ради України студенту 2 курсу ОР «Магістр» хімічного факультету А.С. Войналовичу.

 

Вчений секретар                                                    Світлана ДЯЧЕНКО