Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

Оголошення опубліковане в газеті “Голос України” від 20 жовтня 2023 року (№211 (8228)).

 

ННЦ «Інститут біології та медицини»

– завідувач кафедри вірусології – 1

 

ННІ «Інститут геології»

– завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології – 1

– завідувач кафедри загальної та історичної геології – 1

– завідувач кафедри геології нафти і газу – 1

 

ННІ журналістики

– завідувач кафедри кіно- і телемистецтва – 1

– завідувач кафедри соціальних комунікацій – 1

завідувач кафедри видавничої справи та редагування – 1

 

ННІ міжнародних відносин

– завідувач кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби – 1

– завідувач кафедри міжнародних фінансів – 1

 

Географічний факультет

– завідувач кафедри метеорології та кліматології – 1

– завідувач кафедри землезнавства та геоморфології – 1

 

Економічний факультет

– завідувач кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки – 1

– завідувач кафедри екологічного менеджменту та підприємництва – 1

– завідувач кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування – 1

– завідувач кафедри міжнародної економіки – 1

– завідувач кафедри іноземних мов – 1

 

Історичний факультет

– завідувач кафедри археології та музеєзнавства – 1

 

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

– завідувач кафедри теорії та технології програмування – 1

– завідувач кафедри інтелектуальних програмних систем – 1

– завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень – 1

 

Механіко-математичний факультет

– завідувач кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики – 1

– завідувач кафедри математичного аналізу – 1

 

Факультет психології

– завідувач кафедри психології розвитку – 1

– завідувач кафедри соціальної психології – 1

 

Фізичний факультет

– завідувач кафедри експериментальної фізики – 1

– завідувач кафедри оптики – 1

 

Філософський факультет

завідувач кафедри української філософії та культури – 1

 

Відділ аспірантури та докторантури

– завідувач відділу – 1

 

Вимоги до претендентів на посади завідувача кафедри: науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років у закладах вищої освіти; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посаду завідувача відділу аспірантури та докторантури: науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), стаж на посадах педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників не менше 2 років; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі. Завідувач повинен знати Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що регламентують основні засади підготовки кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру; накази та розпорядження МОН України; нормативні документи про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів; порядок планування, організації і фінансування навчального процесу; правила і порядок оформлення дисертаційних робіт; порядок обліку й оформлення навчальної документації; основи діловодства; законодавство про працю.

Термін подачі заяв для участі у конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.

До заяви необхідно додати: копію паспорта громадянина України або документа, що засвідчує особу іноземного громадянина (для іноземних громадян, які беруть участь у конкурсі); автобіографію (для осіб, які не працюють в Університеті); копію трудової книжки; копії документів про повну загальну середню освіту (якщо такі документи підтверджують вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни)), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови; копії документів про науковий ступінь, вчене звання; список наукових та науково-методичних праць (за наявності); авторських свідоцтв, дипломів, патентів.

Документи подаються вченому секретарю відповідного факультету/навчально-наукового інституту/інституту. Документи претендентів на посаду завідувача відділу аспірантури та докторантури подаються вченому секретарю Вченої ради Університету.

Примітка: Університет житлом не забезпечує.