Інформація про роботу Вченої ради Університету від 02 жовтня 2023 року

Відзначення провідних науково-педагогічних працівників заохочувальними відзнаками КНУ імені Тараса Шевченка, схвалення роботи Вченої ради за минулий навчальний рік та результати опитування викладачів Університету щодо якості освітнього процесу – ключові питання жовтневого засідання.

На початку зібрання директор Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України Мірненко В.І. ознайомив присутніх зі змістом наказу МОУ О.Резнікова щодо нагородження ректора Університету В.А. Бугрова відзнакою та вручив почесну нагороду – медаль «Захиснику України».

На продовження урочистої частини ректор Університету В.А. Бугров привітав і вручив заохочувальні відзнаки КНУ імені Тараса Шевченка: медаль «Ушинський К.Д.» Національної академії педагогічних наук України – Хільчевському Валентину Кириловичу, професору кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету;  Почесну грамоту – Бобровник Світлані Василівні, завідувачці кафедри теорії та історії права та держави ННІ права; Бойку Юрію Володимировичу, завідувачу кафедри комп’ютерної інженерії факультету комп’ютерних наук та кібернетики, начальнику Інформаційно-обчислювального центру.

Насамкінець голова Вченої ради Л.В. Губерський привітав членів Вченої ради, а також запрошених на засідання осіб, які відсвяткували свої дні народження у період з 05 вересня по 02 жовтня, побажавши їм міцного здоров’я, наснаги для підкорення нових вершин та успіхів у всіх починаннях.

Відповідно до плану роботи, голова Вченої ради Л.В. Губерський представив на розгляд присутніх інформацію про роботу Вченої ради Університету за 2022-2023 н.р., сконцентрувавши їхню увагу на ключових напрямах діяльності вищого колегіального органу в умовах воєнного стану, прийнятті принципово важливих рішень для зміцнення кадрового потенціалу Університету, забезпечення освітнього процесу, поглиблення міжнародної співпраці та репутаційної політики. Члени Вченої ради одностайно прийняли рішення вважати роботу вищого колегіального Університету задовільною та подякувати голові і її членам за роботу.

Розглянувши план роботи Вченої ради на 2023/2024 н.р., склад і план роботи Постійних комісій Вченої ради, представлені головою Вченої ради Л.В. Губерським, одностайно було прийнято рішення про затвердження вказаних документів.

З-поміж кадрових питань, які були винесені для вивчення присутніми на засіданні членами Вченої ради Університету, був розгляд питання щодо присвоєння вченого звання професора 4 здобувачам та 1 здобувачеві – вченого звання доцента. За результатами наукових досягнень й освітньої діяльності, обговорення під час засідання та на підставі таємного голосування Вчена рада ухвалила підтримати запропоновані кандидатури і клопотати перед МОН України щодо присвоєння вказаних вчених звань науково-педагогічним працівникам 4 структурних підрозділів Університету.

Одним із основних питань, що визначають перспективи діяльності КНУ імені Тараса Шевченка, була доповідь проректора з науково-педагогічної роботи А.П. Гожика «Про результати опитування науково-педагогічних працівників Університету щодо якості освітнього процесу в КНУ імені Тараса Шевченка». Доповідач наголосив, що метою опитування стало вивчення думки науково-педагогічних працівників щодо різних аспектів життя в Університеті та, зокрема, моніторинг таких оцінок: рівень власної задоволеності організацією освітнього процесу в Університеті, на факультеті/в навчально-науковому інституті/інституті; умови праці в Університеті; ставлення студентів до навчання; якість освіти, яку надає Університет; матеріально-технічне забезпечення та інфраструктура Університету; якість функціонування служб Університету. Системний аналіз кожного із аспектів, їхнє жваве обговорення та коментування дали змогу визначити чіткий алгоритм дій щодо вдосконалення роботи й поліпшення комунікації із науково-педагогічними працівниками Університету; перегляду наявних практик реалізації освітніх програм, заходів заохочення викладачів, програм підвищення кваліфікації; коригування пріоритетів матеріального забезпечення освітньої і дослідницької діяльності в Університеті.

Заслухавши і відзначивши актуальність та своєчасність доповіді начальника Військового інституту А.М. Шевченка щодо трансформації військової освіти відповідно до стандартів НАТО й особливостей організації освітньої діяльності Військового інституту в умовах повномасштабного вторгнення рф на територію України, Вчена рада одноголосно прийняла відповідне рішення.

Про формування правових механізмів систематизації укладених та набуття чинності міжнародних угод (меморандумів) у КНУ імені Тараса Шевченка доповіла проректорка з науково-педагогічної роботи (міжнародне співробітництво) К.В. Смирнова. Доповідачка наголосила, що з огляду на інтенсифікацію діяльності та розширення міжнародної партнерської мережі Університету виникає гостра потреба визначення процедури упорядкування міжфакультетських/міжінститутських угод про міжнародне співробітництво щодо їх юридичної обов’язковості та контролю за виконанням тих умов Університетом як юридичної особи. Відтак за результатами обговорення та на підставі голосування Вчена рада прийняла відповідне рішення.

З-поміж інших питань, щодо яких Вчена рада Університету прийняла позитивні рішення, були – зарахування до докторантури на 2023/2025 н.р., результати першого етапу конкурсного відбору у 2023 році проєктів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету у 2024-2026 рр.; перейменування Центру проблем імплементації європейського соціального права Навчально-наукового інституту права; затвердження описів і нових редакцій описів освітніх програм.

Вчений секретар                                                    Світлана ДЯЧЕНКО