Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою здобуття освіти в Університеті