Інформація про роботу Вченої ради від 26 червня 2023 року

В останній понеділок місяця відбулося чергове засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на якому були розглянуті принципово важливі для функціонування Університету питання.

На початку засідання ректор Університету Володимир Бугров привітав та вручив Грамоти Університету доценту кафедри державного управління ННІ ПУДС В’ячеславу Кириленку і декану факультету комп’ютерних наук та кібернетики Анатолію Анісімову.

Також голова Вченої ради Леонід Губерський привітав членів Вченої ради, які відсвяткували свої дні народження у період з 05 червня до 26 червня, побажавши їм міцного здоров’я, добробуту та всіляких гараздів.

Традиційно наприкінці навчального року було заслухано доповідь ректора Університету Володимира Бугрова «Про завдання КНУ імені Тараса Шевченка на 2023/2024 н.р. у світлі виконання Стратегічного плану розвитку Університету на період 2018-2025 рр.», у якій було констатовано, що в умовах російської агресії Стратегічний план розвитку залишається системоутворюючою основою для Університету і формування етапних, комплексних завдань та заходів щодо їх реалізації.

Ректор Університету наголосив, що завдяки плідній співпраці  науково-педагогічних і наукових працівників, адміністрації й усієї  університетської спільноти, за активної участі здобувачів освіти впродовж минулого навчального року були виконані визначені Вченою радою завдання, досягнуті вагомі позитивні результати за напрямами, вказаними у Стратегічному плані: освітній процес; дослідження та інновації; міжнародне співробітництво та інтернаціоналізація; інформатизація; формування суспільних цінностей; розвиток людського потенціалу; управління Університетом; створення, реконструкція та утримання основних фондів; фінансове забезпечення; Університет під час російсько-української війни та у післявоєнний період.

Ректор Володимир Бугров також зазначив, що Університет очищає освітній простір від російської імперської та радянської спадщини, наративів і пропаганди, дотримуючись чинного законодавства. Попри зменшення фінансового забезпечення Університету вдалося зберегти викладацький склад в складних умовах воєнного стану, що є найважливішим. Також упровадження сучасних інформаційних технологій, зокрема цифрового документообігу, підвищило якість роботи багатьох сервісних служб Університету, зважаючи на можливість дистанційної роботи та навчання.

Насамкінець доповіді було зауважено, що за крайній рік Університет успішно заявив про себе на міжнародній арені, зокрема поглибив співпрацю в Альянсі європейських університетів і приєднався до Європейської фундації університетів тощо. При цьому Університет продовжує працювати над вдосконаленням усіх сфер своєї діяльності і відповідні завдання на наступний рік зазначені в проєкті ухвали.

За результатами обговорення, до якого долучилися не лише члени Вченої ради, але й запрошені представники з різних структурних підрозділів, зокрема й навчальних, та на підставі голосування було прийнято відповідну ухвалу.

Задля належного функціонування Університету, зокрема його освітньої діяльності, на розгляд членів Вченої ради були винесені зміни до Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; Положення про використання технологій дистанційного навчання  у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою здобуття освіти  у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Зважаючи на результати обговорення та на підставі голосування Вчена рада одноголосно прийняла рішення затвердити вказані вище документи.

З-поміж інших питань, які розглянула Вчена рада і щодо яких прийняті позитивні рішення, були – внесення змін до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2023 році; затвердження сертифікатних програм; внесення змін до описів освітніх програм і затвердження їх нових редакцій у зв’язку з моніторингом і переглядом; затвердження нових редакцій освітніх програм у зв’язку із закінченням терміну їх дії; закриття освітніх програм та зміна гарантів освітніх програм тощо.

Вчений секретар                                                Світлана ДЯЧЕНКО