Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

 

Оголошення розміщене в газеті “Голос України” (№ 96 (8113) від 13 травня 2023 року)

 

Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини»

– професор кафедри біології рослин – 2

– професор кафедри внутрішньої медицини – 1

– професор кафедри загальної та медичної генетики – 1

– доцент кафедри біохімії – 1

– доцент кафедри біології рослин – 1

– доцент кафедри біомедицини – 1

– доцент кафедри внутрішньої медицини – 1

– доцент кафедри мікробіології та імунології  – 1

асистент кафедри біохімії – 1

асистент кафедри вірусології –1

асистент кафедри внутрішньої медицини – 4

асистент кафедри фундаментальної медицини – 2

асистент кафедри хірургії – 1

– викладач кафедри фізичного виховання та спорту – 1

 

Навчально-науковий інститут «Інститут геології»

– доцент кафедри геоінформатики – 1

– доцент кафедри загальної та історичної геології – 1

– доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії – 1

доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології – 1

– асистент кафедри геоінформатики – 1

асистент кафедри геології родовищ корисних копалин – 2

 

Навчально-науковий інститут журналістики

– професор кафедри історії журналістики – 1

– професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю – 1

– професор кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну – 1

– доцент кафедри мови та стилістики –1

– доцент кафедри соціальних комунікацій – 1

– викладач кафедри кіно- і телемистецтва – 2

 

Навчально-науковий інститут високих технологій

– завідувач кафедри теоретичних основ високих технологій – 1

– професор кафедри теоретичних основ високих технологій – 1

– професор кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики – 1

– професор кафедри квантової радіофізики – 1

– доцент кафедри квантової радіофізики – 1

– доцент кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатки – 2

– асистент кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатки – 1

– асистент кафедри квантової радіофізики – 1

 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин

– професор кафедри міжнародної інформації – 1

– професор кафедри міжнародного бізнесу –1

– професор кафедри міжнародного права – 1

доцент кафедри міжнародного бізнесу – 2

– доцент кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби – 1

– доцент кафедри іноземних мов – 5

– асистент кафедри міжнародного регіонознавства – 1

– асистент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики – 1

– асистент кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби – 2

– асистент кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій – 1

– асистент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин – 1

-асистент кафедри міжнародних фінансів – 1

– викладач кафедри іноземних мов – 1

 

Навчально-науковий інститут права

– професор кафедри кримінального процесу та криміналістики – 1

– професор (0,5 ставки) кафедри адміністративного права та процесу – 1

– професор кафедри службового та медичного права –1

– професор (0,5 ставки) кафедри службового та медичного права –1

– професор кафедри конституційного права – 1

– професор (0,25 ставки) кафедри конституційного права – 1

– доцент кафедри теорії та історії права та держави – 1

– доцент кафедри економічного права та економічного судочинства – 1

– доцент кафедри земельного та аграрного права – 1

– доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики – 2

– доцент (0,75 ставки) кафедри трудового права та права соціального забезпечення – 1

– асистент кафедри економічного права та економічного судочинства – 1

– асистент кафедри цивільного права – 1

– асистент (0,5 ставки) кафедри цивільного права – 2

– асистент кафедри конституційного права – 2

– асистент кафедри адміністративного права та процесу – 1

– асистент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою – 1

 

Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби

– завідувач кафедри державного управління – 1

– професор кафедри державного управління – 1

– доцент кафедри публічної політики –1

– доцент кафедри державного управління – 1

– доцент кафедри парламентаризму – 1

 

 

 

Навчально-науковий інститут філології

– завідувач кафедри східнослов’янської філології та інформаційно-прикладних студій – 1

– професор (0,75 ставки) кафедри східнослов’янської філології та інформаційно-прикладних студій – 1

– професор (0,5 ставки) кафедри української мови та прикладної лінгвістики – 1

– професор (0,75 ставки) кафедри іноземних мов математичних факультетів  – 1

– доцент кафедри іноземних мов математичних факультетів – 1

– доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів – 1

– доцент (0,75 ставки) кафедри іноземних мов факультетів психології  та соціології– 1

– доцент кафедри теорії та практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова– 1

– доцент кафедри романської філології  – 1

– доцент кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур  – 1

– доцент (0,5 ставки) кафедри української філології для іноземних громадян – 1

– доцент кафедри тюркології – 1

– асистент кафедри іноземних мов математичних факультетів –  2

– асистент (0,5 ставки) кафедри іноземних мов природничих факультетів – 1

– асистент (0,75 ставки) кафедри зарубіжної літератури – 1

– асистент кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур – 1

– асистент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови – 1

– асистент кафедри теорії та практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова – 2

– асистент (0,75 ставки) кафедри теорії та практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова – 1

– асистент кафедри романської філології  – 2

– асистент кафедри слов’янської філології – 1

– асистент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії  – 2

– асистент (0,75 ставки) кафедри тюркології – 1

– асистент кафедри тюркології – 2

 

Географічний факультет

– професор (0,5 ставки) кафедри геодезії та картографії – 1

– асистент кафедри економічної та соціальної географії – 1

– асистент кафедри метеорології та кліматології – 1

– асистент кафедри фізичної географії та геоекології – 1

 

Економічний факультет

– професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва – 1

– професор кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування – 1

– професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки  – 1

– професор кафедри економічної кібернетики – 1

– доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва – 1

– доцент кафедри економічної кібернетики – 2

– доцент кафедри іноземних мов – 3

– доцент кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії – 3

– доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту – 1

– доцент кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування – 2

– доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності – 2

– асистент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва – 2

– асистент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки – 1

асистент кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування – 1

– асистент кафедри економіки підприємства – 1

– асистент кафедри економічної кібернетики – 1

 

Історичний факультет

– професор (0,5 ставки) кафедри давньої та нової історії України – 1

– професор (0,5 ставки) кафедри історії Центральної та Східної Європи – 1

– доцент (0,5 ставки) кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн – 1

– доцент (0,75 ставки) кафедри історії мистецтв – 1

асистент (0,75 ставки) кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн – 1

– асистент (0,75 ставки)  кафедри історії мистецтв – 1

– асистент (0,5 ставки) кафедри історії світового українства – 1

– асистент (0,5 ставки) кафедри історії стародавнього світу та середніх віків – 2

 

Факультет інформаційних технологій

– професор кафедри програмних систем і технологій – 2

– професор (0,75 ставки) кафедри інтелектуальних технологій – 1

– професор кафедри інтелектуальних технологій – 1

– професор кафедри мережевих та інтернет технологій – 1

– професор кафедри прикладних інформаційних систем – 1

– доцент кафедри прикладних інформаційних систем – 1

– доцент кафедри технологій управління – 2

– доцент кафедри програмних систем і технологій – 5

– доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації – 4

доцент кафедри інформаційних систем і технологій –  2

– асистент кафедри інтелектуальних технологій – 1

-асистент кафедри програмних систем і технологій – 3

– асистент (0,75 ставки) кафедри мережевих та інтернет технологій – 1

– асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації – 1

асистент кафедри прикладних інформаційних систем – 2

 

Факультет комп`ютерних наук та кібернетики

– професор кафедри математичної інформатики – 1

– доцент кафедри теорії та технології програмування – 1

– доцент кафедри прикладної статистики – 1

– доцент кафедри обчислювальної математики – 3

– доцент кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень – 2

– доцент кафедри теоретичної кібернетики – 1

-асистент кафедри прикладної статистики – 1

асистент кафедри теорії та технології програмування – 2

– асистент кафедри математичної інформатики – 1

– асистент кафедри моделювання складних систем – 1

асистент кафедри інтелектуальних програмних систем – 1

 

Механіко-математичний факультет

– професор кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь – 3

– професор кафедри математичної фізики – 1

– доцент кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь – 1

– доцент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики – 1

– доцент кафедри алгебри і комп’ютерної математики – 1

 

Факультет психології

– професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки – 1

– професор кафедри педагогіки – 1

– професор кафедри психології розвитку – 1

– професор кафедри соціальної роботи – 1

– доцент кафедри загальної психології – 4

– доцент кафедри експериментальної та прикладної психології – 1

– доцент кафедри соціальної роботи – 1

асистент кафедри експериментальної та прикладної психології – 1

– асистент кафедри психології розвитку – 1

– асистент кафедри загальної психології – 1

асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки – 1

-асистент кафедри педагогіки – 1

– асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології – 2

 

Факультет соціології

– доцент кафедри соціальних структур та соціальних відносин – 1

– асистент кафедри методології та методів соціологічних досліджень – 1

– асистент кафедри галузевої соціології – 1

 

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

– доцент кафедри електрофізики – 1

– доцент кафедри комп’ютерної інженерії – 1

– асистент кафедри квантової радіофізики та наноелектроніки – 1

– асистент кафедри комп’ютерної інженерії – 1

 

Фізичний факультет

– завідувач кафедри квантової теорії поля та космомікрофізики – 1

– професор (0,75 ставки) кафедри молекулярної фізики – 1

– професор (0,75 ставки) кафедри теоретичної фізики – 2

– професор (0,75 ставки) кафедри фізики функціональних матеріалів – 1

– доцент (0,7 ставки) кафедри астрономії та фізики космосу – 1

– доцент (0,7 ставки) кафедри теоретичної фізики – 1

– доцент (0,7 ставки) кафедри оптики – 1

– доцент (0,7 ставки) кафедри ядерної фізики та високих енергій – 1

– асистент (0,5 ставки) кафедри експериментальної фізики – 1

– асистент (0,75 ставки) кафедри фізики металів – 1

асистент (0,75 ставки) кафедри фізики функціональних матеріалів – 1

                               

Філософський факультет

-завідувач кафедри філософії та методології науки – 1

– професор кафедри філософії та методології науки – 1

– професор кафедри політичних наук – 1

професор кафедри української філософії та культури – 1

– доцент кафедри української філософії та культури – 2

– доцент кафедри політології – 1

 

Хімічний факультет

– професор кафедри неорганічної хімії – 1

– професор (0,25 ставки) кафедри органічної хімії – 1

– доцент (0,75 ставки) кафедри неорганічної хімії – 1

– доцент кафедри неорганічної хімії – 1

– доцент кафедри органічної хімії – 1

– асистент кафедри хімії високомолекулярних сполук – 1

 

Вимоги до претендентів на посади завідувача кафедри: науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років у закладах вищої освіти; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посади професора: вчене звання та/або науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі АБО вчене звання та/або науковий ступінь доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи не менше як 8 років; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посади доцента: науковий ступінь або вчене звання; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах вищої освіти; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посаду асистента, викладача: науковий ступінь (або ступінь магістра) або вчене звання; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Термін подачі заяв для участі у конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.

До заяви необхідно додати: копію паспорта громадянина України або документа, що засвідчує особу іноземного громадянина (для іноземних громадян, які беруть участь у конкурсі); автобіографію (для осіб, які не працюють в Університеті); копію трудової книжки; копії документів про повну загальну середню освіту (якщо такі документи підтверджують вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни)), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови; копії документів про науковий ступінь, вчене звання; список наукових та науково-методичних праць (за наявності); авторських свідоцтв, дипломів, патентів.

Документи подаються вченому секретарю відповідного факультету/навчально-наукового інституту.

Примітка: Університет житлом не забезпечує. З особами, які переможуть у конкурсі на заміщення посади професора, доцента, асистента, викладача, в Університеті укладатиметься контракт з 01.09.2023 року.