Інформація про роботу Вченої ради у лютому 2023 року

У перший понеділок місяця відбулося чергове засідання Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка, на якому були розглянуті значущі для кадрової політики та іміджевої

Розгляд кадрових питань розпочався із присвоєння вчених звань 14 науково-педагогічним працівникам із семи структурних підрозділів. За результатами обговорення та на підставі таємного голосування Вчена рада  Університету ухвалила присвоїти чотирьом здобувачам вчене звання професора та десятьом здобувачам вчене звання доцента.

Обговоривши інформацію голови Постійної комісії Вченої ради з кадрових питань В.В. Ільченка щодо кандидатур, рекомендованих для участі в конкурсі на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти та Державної стипендії видатним діячам науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери (номінація «Освіта»), Вчена рада прийняла рішення рекомендувати кандидатури чотирьох провідних вчених Університету на здобуття вказаних вище стипендій.

Голова Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи С.А. Вижва представив на розгляд членів Вченої ради рішення ввіреної йому Постійної комісії щодо присудження Премії імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка виданим науковим, науково-педагогічним працівникам, молодим ученим та аспірантам Університету. За результатами обговорення та на підставі відкритого голосування члени Вченої ради одноголосно прийняли рішення щодо відзначення запропонованих кандидатур вказаною нагородою.

Голова Постійної комісії також доповів про результати розгляду на засіданні Постійної комісії питання та голосування щодо рекомендації кандидатур для участі у конкурсі на присудження Премії НАН України «За популяризацію науки» (номінація «Найкращий науково-просвітницький проєкт року»), відповідно до якого було прийнято рішення підтримати науково-дослідницький артпроєкт «НАУКАПРОСТО», – мистецьку виставку наукових досягнень провідних вчених Університету, реалізовану в артформаті. Доповідач наголосив на інтерактивності та візуалізації проєкту будуть ліцензовані для різних цілей, зокрема з метою їх презентації в онлайн-форматі задля популяризації Університету та вітчизняної науки, її значущості у сучасному світі. За результатами жвавого обговорення і на підставі голосування Вчена рада прийняла відповідне рішення.

Окрім цього голова Постійної комісії представив інформацію щодо кандидатур, які отримали належну підтримку на засіданні ввіреної йому Постійної комісії і рекомендовані для участі у конкурсі на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених та премії Верховної Ради України молодим ученим. За результатами обговорення та на підставі голосування Вчена рада ухвалила підтримати рішення профільної Постійної комісії Вченої ради.

Насамкінець розгляду кадрових питань голова Постійної комісії Вченої ради проінформував про наукову роботу, яка висувається на здобуття Національної премії імені Бориса Патона від КНУ імені Тараса Шевченка, а також про особистий внесок вченого Університету, який входить до авторського колективу іншої установи на здобуття вказаної вище премії. На підставі жвавого обговорення та результатів голосування Вчена рада прийняла відповідне рішення.

Одним із основних питань на засіданні Вченої ради стало схвалення результатів фінансово-господарської діяльності Університету у 2022 році, про які доповіла головний бухгалтер Університету В.П. Денисенко. Зокрема, розлого було представлено інформацію щодо обсягу фінансування Університету, залишку коштів за освітніми програмами за спеціальним фондом та видатків у розрізі загального і спеціального фонду. Окремо доповідач зупинилася на стипендіальному забезпеченні та фінансуванні студентського самоврядування як передумові гармонійного розвитку особистості студента і формування навичок майбутнього організатора.

Окрім цього головний бухгалтер сконцентрувала увагу присутніх на аналізі структури надходжень до спеціального фонду, зокрема внаслідок надання платних послуг з підготовки студентів (у розрізі навчальних структурних підрозділів Університету), доходів від грантів для розвитку освіти тощо. Також було детально представлено інформацію щодо нарахування заробітної плати працівників Університету за загальним та спеціальним фондом, надання матеріальної допомоги на оздоровлення, виплати доплат і надбавок. Насамкінець доповідач наголосила, що основним завданням у поточному календарному році є збільшення платних послуг для поповнення спецфонду, кількості грантів і наукових тем, що поліпшить рейтингові позиції Університету. За результатами обговорення і на підставі голосування Вчена рада прийняла відповідне рішення.

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи (гуманітарні питання) І. Степанець «Про розвиток та підтримку ефективної взаємодії з роботодавцями в умовах війни та післявоєнний період», Вчена рада констатувала, що повномасштабна військова агресія країни-терориста росії кардинально вплинула на стан ринку праці в Україні, зокрема для молодих фахівців. Багато підприємств вимушено обмежили або навіть призупинили свою діяльність. Як наслідок, спостерігається загальна тенденція до зменшення кількості вакансій для кандидатів без досвіду роботи. Водночас відповідальні бізнеси із чітким баченням подальшого розвитку в Україні та розумінням своєї соціальної місії продовжують створювати нові робочі місця, розробляти освітні й профорієнтаційні проєкти для студентів і нещодавніх випускників.

Ефективність та актуальність підходів до взаємодії з роботодавцями як на рівні Університету (відділ сприяння працевлаштуванню та роботі з випускниками), так і на рівні структурних підрозділів, визнана міжнародною спільнотою: Університет вкотре підтвердив високий рівень конкурентоспроможності своїх випускників і посів у 2022 році 320 місце за цим критерієм у міжнародному рейтингу ЗВО «QS World Ranking».За результатами обговорення і на підставі голосування Вчена рада прийняла відповідне рішення, яке дозволить провести відповідні освітньо-професійні заходи задля інформування студентів і випускників Університету про сучасний стан ринку праці, збільшення мотивації здобувачів освіти до набуття професійних і соціальних навичок, інформування здобувачів освіти про стажування й профільні заходи від роботодавців-партнерів за допомогою веб-ресурсів та сторінок у соцмережах, розроблення і впровадження плану щодо залучення до співпраці нових роботодавців, представлених на сучасному ринку праці тощо.

З-поміж інших питань, розглянутих на засіданні Вченої ради і щодо яких прийняті позитивні рішення, були – присвоєння аудиторії №208 імені проф. Л.Ф. Бурлачука та аудиторії №206 імені студента, загиблого захисника України Д.О. Поліщука на факультеті психології; затвердження Положення про валідацію і визнання результатів навчання, здобутих у процесі неформальної та/або інформальної освіти у програмах вищої та фахової передвищої освіти КНУ імені Тараса Шевченка; нової редакції Положення про Всеукраїнську олімпіаду Київського національного університету імені Тараса Шевченка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти та нової редакції Положення про Приймальну комісію Київського національного університету імені Тараса Шевченка; схвалення інформації про роботу Постійної комісії Вченої ради з питань етики.

 

 

Вчений секретар                                                     Світлана ДЯЧЕНКО