Положення про порядок розроблення і затвердження посадових інструкцій науково-педагогічних працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка