Інформація про роботу Вченої ради 16 травня 2022 року

Травневе засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка розпочалося з урочистостей: ректор Університету Володимир Анатолійович  Бугров привітав і вручив нагрудний знак та посвідчення до почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» доктору фізико-математичних наук, завідувачу кафедри теоретичної кібернетики факультету комп’ютерних наук та кібернетики Юрію Васильовичу Краку; нагрудний знак та посвідчення до почесного звання «Заслужений працівник освіти України» кандидату філологічних наук, доценту кафедри української мови та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту філології Сергію Михайловичу Різнику.

На продовження урочистої частини ректор Університету В.А. Бугров привітав і вручив дипломи лауреатам Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема Назаренку Михайлу Йосиповичу, кандидату філологічних наук, доценту, доценту кафедри  російської філології Навчально-наукового інституту філології; Стояну Володимиру Антоновичу, доктору фізико-математичних наук, професору, професору кафедри моделювання складних систем факультету комп’ютерних наук та кібернетики; Шатирку Андрію Володимировичу, доктору фізико-математичних наук, доценту, доценту кафедри моделювання складних систем факультету комп’ютерних наук та кібернетики; Калмиковій Олесі Олександрівні, доктору філософії, асистенту кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини»; Сизонову Дмитру Юрійовичу, кандидату філологічних наук, доценту, доценту кафедри стилістики та мовної комунікації Навчально-наукового інституту філології.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, організаційну діяльність у сфері освіти та з нагоди особистого ювілею Грамотою за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі відзначені і нагороджені на засіданні Вченої ради Дяченко Світлана Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Навчально-наукового інституту філології, вчений секретар Вченої ради Університету; Сидоров Микола Володимир-Станіславовича, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології; Іксанов Олександр Маратович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри дослідження операцій факультету комп’ютерних наук та кібернетики; Сербін Олег Олегович, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, директор Наукової бібліотеки ім.М. Максимовича.

Також Подякою ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка на засіданні Вченої ради відзначені Голубенко Наталія Павлівна, завідувач сектору абонементів відділу обслуговування навчальною літературою Наукової бібліотеки ім.М. Максимовича; Покидько Костянтин Вадимович, завідувач навчальної лабораторії комп’ютерних систем і мереж кафедри комп’ютерної інженерії факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем.

Одним із основних питань, що визначають принципи кадрової політики Університету, став розгляд і затвердження нової редакції Положення про заохочувальні відзнаки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яку представив голова Постійної комісії Вченої ради Володимир Васильович Ільченко.

Задля сприяння вдосконаленню системи управління якістю в Університеті шляхом чіткого визначення функціональних обов’язків, прав і відповідальності працівників, а також застосування сучасних методик створення документації системи забезпечення якості в Університеті на основі досягнень у сфері управління, передового досвіду науково-педагогічної, наукової та інших видів діяльності Університету на розгляд Вченої ради Університету було винесено Положення про порядок розроблення і затвердження посадових інструкцій науково-педагогічних працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, яке представив проектор з науково-педагогічної роботи Андрій Петрович Гожик. За результатами обговорення та на підставі голосування Вчена рада ухвалила затвердити вказаний вище документ.

Заслухавши та обговоривши доповідь проректорки з науково-педагогічної роботи (зв’язки з громадськістю) Олени Добржанської «Про системне налагодження двосторонньої комунікації з випускниками Київського національного Університету імені Тараса Шевченка та оптимальні шляхи взаємодії з цією цільовою аудиторією», Вчена рада прийняла позитивне рішення з огляду на те, що взаємодія випускників та Університету – це не лише про те, чим колишні вихованці можуть допомогти Університету, але й про те, чим Університет може бути корисний випускникам. Основою цього повинна стати ідея співпраці з випускниками впродовж життя, що об’єднає багато поколінь університетської спільноти та забезпечить сталий розвиток однодумців, які прагнуть зберегти  і примножити здобутки й славу Шевченкового університету.

З-поміж інших важливих для діяльності Університету питань, щодо яких прийнято позитивне рішення, були – затвердження Правил прийому до Університету у 2022 році; створення, перейменування та реорганізація структурних підрозділів; видача дипломів здобувачам ступеня доктора філософії в Університеті; затвердження лімітів стипендіатів для студентів ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» на другий семестр 2021/2022 н.р. тощо.

 

 

Вчений секретар                                        Світлана ДЯЧЕНКО