Порядок проходження документів, які подаються на здобуття ступеня доктора філософії у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка