Інформація про роботу Вченої ради від 07 лютого 2022 року

07 лютого 2022 року відбулося чергове засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка в режимі online, зважаючи на продовження карантинних обмежень у закладах вищої освіти.

Відповідно до порядку денного, Вчена рада Університету розглянула кадрове питання щодо присвоєння вчених звань. За результатами обговорення наукової, навчально-методичної, організаційної діяльності кандидатур та на підставі таємного голосування Вчена рада Університету ухвалила клопотати перед МОН України щодо присвоєння трьом особам вченого звання професора, дванадцятьом – вченого звання доцента, а також одному науковому співробітнику – вченого звання старшого дослідника з відповідної спеціальності.

Про номінації, процедуру відбору робіт та цьогорічних претендентів на присвоєння щорічної Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка доповів голова Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи С.А. Вижва. За результатами жвавого обговорення та на підставі голосування Вчена рада ухвалила підтримати рішення вказаної вище Постійної комісії щодо представлених кандидатур у відповідних номінаціях.

Голова Постійної комісії Вченої ради С.А. Вижва також представив на розгляд членів Вченої ради кандидатури наукових і науково-педагогічних працівників відповідних структурних підрозділів Університету участі у конкурсі на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених, премій Верховної Ради України молодим ученим та Національної премії імені Бориса Патона. Зважаючи на відповідні наукові досягнення претендентів, представлені у запропонованих наукових роботах та циклах праць, Вчена рада прийняла відповідне рішення.

Насамкінець розгляду кадрових питань член Постійної комісії Вченої ради з кадрових питань М.В. Макарець доповів про рішення вказаної вище комісії щодо рекомендації кандидатур на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти. Після обговорення та на підставі таємного голосування Вчена рада ухвалила підтримати та рекомендувати представлені кандидатури на призначення вказаної стипендії.

Про результати фінансово-господарської діяльності Університету у 2021 році доповіли головний бухгалтер В.П.Денисенко та проректор з науково-педагогічної роботи (фінансово-економічні питання) О.Б.Білявська. Заслухавши та обговоривши основні показники, Вчена рада ухвалила річний фінансовий звіт Університету.

З-поміж інших питань, після розгляду та обговорення яких Вчена рада прийняла позитивні рішення, були – делегування окремих повноважень Вченої ради Університету вченим радам факультетів/навчально-наукових інститутів, зокрема щодо визнання підвищення кваліфікації окремих видів діяльності співробітників, відповідно до Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка; затвердження Положення про випуск серії наукових періодичних видань «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка» і Порядку запобігання та протидії дискримінації, булінгу, гендерно-обумовленому насильству в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, створення відділу публічних закупівель адміністративно-господарської роботи тощо.

 

Вчений секретар                                                    Світлана ДЯЧЕНКО