Інформація про роботу Вченої ради 16 травня 2016 року

Шістнадцятого травня 2016 року о 10:00 відбулося робоче засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на якому було розглянуто і прийнято рішення з ряду важливих питань.

Перед початком виконання порядку денного голова Вченої ради В.Ф. Цвих привітав членів Вченої ради, які відсвяткували свої дні народження у період з 13 квітня по 16 травня, і побажав їм довголіття, творчих успіхів та наснаги.

Дотримуючись регламенту роботи Вченої ради, ректор Університету вручив Відзнаку Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка доктору економічних наук, професору О.І. Шниркову.

З-поміж основних питань, які розглядалось на засіданні, було обрання на посаду директора інституту міжнародних відносин. Зважаючи на рішення конференції трудового колективу вищевказаного інституту КНУ імені Тараса Шевченка, рекомендації адміністрації Університету, із програмою розвитку ІМВ виступив претендент на посаду Валерій Володимирович Копійка. Після виступу проф. В.В. Копійки відбулося жваве обговорення. Відповідно до результатів таємного голосування («за» – 58, «проти» – немає, «утримались» – 1) і згідно з рішенням Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 15 від 16 травня 2016 р.) директором інституту міжнародних відносин було обрано доктора політичних наук, професора Копійку Валерія Володимировича.

Заслухавши і обговоривши доповідь голови тимчасової комісії Вченої ради Івана Сергійовича Гриценка про досягнення, проблеми і перспективи розвитку історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, Вчена рада Університету прийняла відповідну ухвалу.

З доповіддю «Про хід реалізації Програми інноваційного розвитку корпорації «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка» на 2015-2020 рр.» виступив голова Постійної комісії Вченої ради Володимир Васильович Ільченко (співдоповідач – генеральний директор корпорації «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка»). Вчена рада схвалила проект Ухвали та рекомендувала подати остаточний варіант на затвердження ректору Університету.

Заслухавши інформацію про роботу Постійної комісії Вченої ради з кадрових питань голови комісії Олега Калениковича Закусила, Вчена рада ухвалила взяти інформацію до відома і подякувати голові Постійної комісії та всім її членам за плідну роботу.

З доповіддю про освітньо-наукові програми, навчальні плани підготовки докторів філософії і ліцензійні справи на розширення провадження освітньої діяльності на третьому рівні вищої освіти виступив проректор з наукової роботи Віктор Семенович Мартинюк. Відбулося жваве обговорення, після якого Вчена рада ухвалила прийняти відповідне рішення щодо вказаних вище документів.

Голова Постійної комісії з питань організації навчального процесу Людмила Іванівна Остапченко повідомила про подання вченої ради механіко-математичного факультету щодо перейменування кафедри геометрії на кафедру геометрії, топології і динамічних систем. Зважаючи на результати відкритого голосування (одноголосно), Вчена рада ухвалила підтримати подання механіко-математичного факультету щодо перейменування кафедри.

На цьому засіданні також було розглянуто і прийнято рішення з ряду інших важливих питань, зокрема про надання повноважень кандидатам наук щодо керівництва аспірантами на економічному факультеті, реорганізацію окремих структурних підрозділів Університету, затвердження навчальних планів інститутів/ факультетів Університету тощо.

 

Вчений секретар

Вченої ради                                                                                               С.І. Дяченко