Положення про присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (нова редакція)