Інформація про роботу Вченої ради від 11 жовтня 2021 року

Інформація про роботу Вченої ради від 11 жовтня 2021 року

11 жовтня 2021 року відбулося чергове  засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Університет), яке розпочалося з урочистостей. Зокрема, на початку засідання ректор Університету Володимир Бугров привітав і вручив Почесні грамоти та Подяки ректора співробітникам Університету, а також атестати професора Ганні МалкінійТетяні ТраверсеОлені ЧуйкоОлені ЩербиніГеннадію КазакевичуВадимові Цюрі.

Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря Приймальної комісії Андрія Креневича «Про результати вступної кампанії 2021 року і завдання щодо організації та забезпечення набору вступників до КНУ імені Тараса Шевченка на 2022/2023 н.р.» і співдоповідь проректора  з науково-педагогічної роботи Андрія Гожика, Вчена рада констатувала, що у поточному році прийом абітурієнтів та вступників до аспірантури/ад’юнктури на навчання за освітніми програмами і спеціальностями освітніх рівнів «Доктор філософії», «Магістр» і «Бакалавр», освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» відбувся організовано й успішно. Традиційно, Університет став лідером за кількістю поданих заяв для участі у конкурсі – більше 66 тисяч. Це створило сприятливі умови для відбору на навчання вступників із високими академічними показниками. Водночас перебіг вступної кампанії висвітлив певні проблеми, на вирішенні яких необхідно зосередити увагу при підготовці до наступного прийому абітурієнтів на навчання в Університет. Після обговорення Вчена рада прийняла відповідне рішення.

Проректор з науково-педагогічної роботи (зв’язки з громадськістю) Олена Добржанська  виступила з доповіддю про результати впровадження в Університеті єдиної корпоративної електронної пошти в домені knu.ua і представила членам Вченої ради проєкт Положення про організацію та користування корпоративною електронною поштою. Після обговорення Вчена рада прийняла відповідне рішення.

Голова Вченої ради Університету Леонід Губерський представив членам Вченої ради для затвердження проєкт плану роботи Вченої ради на 2021-2022 н.р. й проєкт складу Постійних комісії Вченої ради та плану їхньої роботи. Після обговорення було прийнято рішення схвалити проєкти зазначених документів.

З-поміж інших важливих питань, які розглядались на цьому засіданні і з яких Вченою радою були прийняті позитивні рішення, – присвоєння вчених звань; зарахування до докторантури на 2021–2023 н.р.; видача дипломів здобувачам ступеня доктора філософії у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; затвердження нової редакції Порядку конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Положення про присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника у КНУ імені Тараса Шевченка тощо.

 

 

Вчений секретар                                              Світлана ДЯЧЕНКО