Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Оголошення опубліковане в газеті “Освіта України” (№40-41 від 18 жовтня 2021 року)

 

Географічний факультет

– завідувач кафедри економічної та соціальної географії – 1

 

Економічний факультет

– завідувач кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки – 1

– завідувач кафедри фінансів – 1

– професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки – 1

– професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу – 1

– доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки – 1

– доцент кафедри економічної кібернетики – 1

 

Історичний факультет

– завідувач кафедри давньої та нової історії України – 1

 

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

– завідувач кафедри математичної інформатики – 1

– професор кафедри дослідження операцій – 1

 

Факультет інформаційних технологій

– завідувач кафедри технологій управління – 1

– професор кафедри мережевих та інтернет технологій – 1

– професор кафедри технологій управління – 2

– професор кафедри інформаційних систем та технологій – 1

– доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації – 1

 

Факультет психології

– завідувач кафедри психодіагностики та клінічної психології – 1

– завідувач кафедри експериментальної та прикладної психології – 1

– доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки – 1

 

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

– завідувач кафедри фізичної електроніки – 1

– доцент кафедри електрофізики – 1

– доцент кафедри математики та теоретичної радіофізики – 1

– доцент кафедри фізичної електроніки – 1

– асистент кафедри медичної радіофізики – 1

 

Факультет соціології

– завідувач кафедри методології та методів соціологічних досліджень – 1

 

Фізичний факультет

– завідувач кафедри фізики функціональних матеріалів – 1

 

Філософський факультет

– завідувач кафедри політології – 1

– завідувач кафедри філософії гуманітарних наук – 1

– завідувач кафедри політичних наук – 1

– завідувач кафедри логіки – 1

– завідувач кафедри історії філософії – 1

– професор кафедри політичних наук – 1

– доцент кафедри української філософії та культури – 1

– доцент кафедри філософії гуманітарних наук – 1

– доцент кафедри етики, естетики та культурології – 1

– асистент кафедри етики, естетики та культурології – 1

– асистент (0,5 ставки) кафедри теоретичної і практичної філософії – 1

 

Хімічний факультет

– доцент кафедри неорганічної хімії – 1

– доцент кафедри органічної хімії – 2

 

ННЦ «Інститут біології та медицини»

– доцент кафедри хірургії – 1

– доцент кафедр внутрішньої медицини – 1

 

Навчально-науковий інститут «Інститут геології»

-завідувач кафедри геофізики – 1

– завідувач кафедри геоінформатики – 1

 

Навчально-науковий інститут високих технологій

– завідувач кафедри супрамолекулярної хімії – 1

– доцент кафедри нанофізики конденсованих середовищ – 1

– асистент кафедри нанофізики конденсованих середовищ – 1

 

Навчально-науковий інститут журналістики

– завідувач кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну – 1

 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин

– завідувач кафедри міжнародного регіонознавства – 1

– завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин – 1

– завідувач кафедри міжнародного бізнесу – 1

– завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій – 1

– професор кафедри міжнародного права – 1

– професор кафедри міжнародного приватного права – 1

– доцент кафедри порівняльного і європейського права – 1

– доцент кафедри іноземних мов – 2

 

Навчально-науковий інститут права

– завідувач кафедри конституційного права – 1

– завідувач кафедри цивільного права – 1

– завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики – 1

– професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права – 1

– професор кафедри конституційного права – 2

– професор кафедри фінансового права – 1

– професор кафедри адміністративного права та процесу – 1

– доцент кафедри адміністративного права та процесу – 1

– асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення – 1

 

Навчально-науковий інститут філології

– завідувач кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації – 1

– завідувач кафедри германської філології та перекладу – 1

– завідувач кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур – 1

– завідувач кафедри романської філології – 1

– завідувач кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики – 1

– завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації – 1

– завідувач кафедри російської філології – 1

– завідувач кафедри слов’янської філології – 1

– завідувач кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості – 1

– завідувач кафедри тюркології – 1

– професор (0,75 ставки) кафедри слов’янської  філології – 1

– професор (0,75 ставки) кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості – 1

– професор кафедри германської філології та перекладу – 1

– професор (0,75 ставки) кафедри теорії і практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова – 1

– доцент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії – 3

– доцент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації – 1

– доцент кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур –1

– доцент кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови – 1

– асистент кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови – 1

– асистент кафедри германської філології та перекладу – 2

– асистент кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу – 2

– асистент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації – 1

– асистент (0,5 ставки) кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації – 1

Кафедра фізичного виховання та спорту Навчально-спортивного комплексу

– викладач – 1

 

 

Підготовче відділення для іноземних громадян

– старший викладач – 2

 

Підготовче відділення для громадян України

– старший викладач – 1

– викладач – 1

 

Вимоги до претендентів на посади завідувача кафедри: науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років у закладах вищої освіти; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посади професора: вчене звання та/або науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі АБО вчене звання та/або науковий ступінь доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи не менше як 8 років; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посади доцента: науковий ступінь або вчене звання; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посади старшого викладача: науковий ступінь або вчене звання, або ступінь магістра; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах вищої освіти; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посаду асистента, викладача: науковий ступінь (або ступінь магістра) або вчене звання; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Термін подачі заяв для участі у конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.

До заяви необхідно додати: копії документів про повну загальну середню освіту (якщо такі документи підтверджують вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни)), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови; копії документів про науковий ступінь, вчене звання; список наукових та науково-методичних праць (за наявності); авторських свідоцтв, дипломів, патентів.

Документи подаються вченому секретарю вченої ради відповідного факультету/інституту.

Примітка: Університет житлом не забезпечує.