Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурсна заміщення вакантних посад

Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурсна заміщення вакантних посад

Оголошення опубліковане в газеті “Освіта України” (“36-37 (1710) від 27 вересня 2021 року)

Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби

 • професор кафедри парламентаризму – 4
 • професор кафедри глобальної та національної безпеки – 2
 • професор кафедри регіональної політики – 1
 • професор кафедри публічної політики – 4
 • професор кафедри управління інформаційною політикою – 1
 • доцент кафедри парламентаризму – 2
 • доцент кафедри глобальної та національної безпеки – 4
 • доцент кафедри регіональної політики – 8
 • доцент кафедри публічної політики – 4
 • доцент кафедри управління інформаційною політикою – 1
 • асистент кафедри парламентаризму – 1

 

Вимоги до претендентів на посади професора: вчене звання та/або науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі АБО вчене звання та/або науковий ступінь доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи не менше як 8 років; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посади доцента: науковий ступінь або вчене звання; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посаду асистента: науковий ступінь (або ступінь магістра) або вчене звання; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Термін подачі заяв для участі у конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.

До заяви необхідно додати: копії документів про повну загальну середню освіту (якщо такі документи підтверджують вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни)), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови; копії документів про науковий ступінь, вчене звання; список наукових та науково-методичних праць (за наявності); авторських свідоцтв, дипломів, патентів.

Документи подаються вченому секретарю Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (227 кабінет Головного навчального корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

Примітка: Університет житлом не забезпечує.