Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

(Оголошення опубліковано в газеті “Освіта України” від 24 травня 2021 року (№19))

Інститут філології

– завідувач кафедри іноземних мов природничих факультетів – 1

– професор кафедри романської філології – 1

– професор (0,75 ставки) кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості – 2

– доцент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації – 1

– доцент кафедри германської філології та перекладу – 1

– доцент кафедри іноземних мов математичних факультетів – 1

– доцент (0,5 ставки) кафедри іноземних мов математичних факультетів – 1

– доцент кафедри романської філології – 1

– доцент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії – 1

– асистент кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур – 1

– асистент кафедри фольклористики – 1

 

Економічний факультет

– професор кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності – 1

– професор кафедри фінансів – 1

 

Історичний факультет

– асистент кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки – 1

 

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

– професор кафедри дослідження операцій – 1

–  асистент кафедри дослідження операцій – 1

 

 

Факультет соціології

– професор кафедри методології та методів соціологічних досліджень – 1

– доцент кафедри соціальних структур та соціальних відносин – 1

 

Фізичний факультет

– професор кафедри загальної фізики – 1

– професор кафедри ядерної фізики – 1

 

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

– доцент кафедри математики та теоретичної радіофізики – 1

– доцент кафедри медичної радіофізики – 1

– асистент кафедри електрофізики – 1

 

Хімічний факультет

– професор кафедри фізичної хімії – 1

Вимоги до претендентів на посади завідувача кафедри: науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років у закладах вищої освіти; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посади професора: вчене звання та/або науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі АБО вчене звання та/або науковий ступінь доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи не менше як 8 років; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посади доцента: науковий ступінь або вчене звання; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посади асистента: науковий ступінь (або ступінь магістра) або вчене звання; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Термін подачі заяв для участі у конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.

До заяви необхідно додати: документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання; список наукових праць, винаходів, публікацій.

Документи подаються вченому секретарю відповідного факультету/інституту.

Примітка: Університет житлом не забезпечує.