Інформація про роботу Вченої ради від 17 травня 2021 року

Інформація про роботу Вченої ради від 17 травня 2021 року

17 травня 2021 року відбулося чергове засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка в режимі online з огляду на продовження карантинних обмежень.

Перед розглядом питань порядку денного голова Вченої ради Л.В.Губерський повідомив, що у складі Вченої ради переведено кандидата філософських наук, професора Володимира Анатолійовича Бугрова у категорію за посадою як новообраного ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка; доктора фізико-математичних наук, професора Володимира Васильовича Ільченка у категорію за посадою як новопризначеного першого проректора; доктора біологічних наук, професора Ганну Миколаївну Толстанову у категорію за посадою як новопризначеного проректора з наукової роботи.

Водночас введено до складу Вченої ради у категорію за посадою новопризначених проректора з науково-педагогічної роботи, кандидата геологічних наук, доцента Андрія Петровича Гожика; проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародне співробітництво), доктора юридичних наук, професора Ксенію Володимирівну Смирнову; проректора з науково-педагогічної роботи (фінансово-економічні питання) Ольгу Борисівну Білявську; проректора з науково-педагогічної роботи (гуманітарні питання), кандидата географічних наук Інну Олександрівну Степанець; проректора з науково-педагогічної роботи (зв’язки з громадськістю), кандидата політичних наук, доцента Олену Леонідівну Добржанську.

Відповідно до порядку денного, Вчена рада Університету розглянула кадрове питання – переукладення контрактів з науково-педагогічними працівниками кафедри фізичного виховання та спорту НСК на наступний термін, і прийняла відповідне рішення.

Голова Постійної комісії Вченої ради з питань міжнародного співробітництва В.В. Копійка виступив з основним питанням порядку денного «Про досвід факультетів/інститутів щодо популяризації освітніх програм Університету в країнах світу, акредитації освітніх програм в закордонних ЗВО-партнерах, впровадження англомовних освітніх програм третього освітньо-наукового рівня (доктора філософії) для іноземних громадян».

Заслухавши та обговоривши його доповідь, Вчена рада відзначила, що Університет веде виважену політику щодо можливостей та перспектив відкриття нових англомовних програм (у тому числі третього освітньо-наукового рівня доктора філософії), проводячи оцінку як власних можливостей (кадровий потенціал, матеріально-технічне забезпечення), так і реального попиту на ринку освітніх послуг.

Члени Вченої ради заслухали інформацію голови Постійної комісії Вченої ради з питань міжнародного співробітництва В.В. Копійки про роботу ввіреної йому Постійної комісії. Після обговорення Вчена рада прийняла рішення інформацію взяти до відома, подякувати голові і всім членам Постійної комісії за роботу, побажавши їм міцного здоров’я, успіхів та звершення усіх планів на благо їхнє та Університету.

Голова Постійної комісії Вченої ради з питань етики В.М. Мордвінцев виступив з інформацією про результати розгляду ввіреною йому Постійною комісією висловлювань студентки Інституту права. Після жвавого обговорення Вчена рада Університету прийняла відповідне рішення.

Серед інших важливих питань, які розглядались на цьому засіданні і з яких Вченою радою були прийняті позитивні рішення, – перейменування та створення структурних підрозділів в Університеті, затвердження Положення про наукові школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інформація про організаційно-правове регулювання діяльності гарантів освітніх програм, інформація про видачу дипломів здобувачам ступеня доктора філософії тощо.

Наприкінці засідання ректор Університету В.А. Бугров вручив Відзнаку Вченої ради начальнику відділу кадрів О.Г. Іванченку та професору Інституту філології І.П. Бондаренку. Подякою ректора відзначено директора Університетської клініки В.А. Черняка.

 

 

 

Вчений секретар                                                Світлана ДЯЧЕНКО