Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Оголошення опубліковане в газеті “Освіта України” (№16 від 26 квітня 2021 року)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

 

ННЦ «Інститут біології та медицини»

– професор кафедри внутрішньої медицини – 1

– доцент кафедри внутрішньої медицини – 3

– доцент кафедри загальної та медичної генетики – 1

– доцент кафедри фундаментальної медицини – 2

– асистент кафедри біохімії – 2

– асистент кафедри екології та зоології – 1

– асистент кафедри фундаментальної медицини – 1

– асистент кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини – 1

– асистент кафедри внутрішньої медицини – 2

– асистент кафедри хірургії – 1

– асистент кафедри клінічної медицини – 1

 

ННІ «Інститут геології»

– професор кафедри геоінформатики – 1

– доцент кафедри геофізики – 1

– асистент кафедри геофізики – 1

– асистент кафедри геоінформатики – 1

– асистент кафедри гідрогеології та інженерної геології – 1

 

Інститут високих технологій

– доцент кафедри супрамолекулярної хімії – 2

– доцент кафедри нанофізики конденсованих середовищ – 1

-асистент кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики – 1

 

Інститут журналістики

– професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю – 1

– доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю – 1

– доцент кафедри видавничої справи та редагування – 1

– доцент кафедри мови та стилістики – 2

– доцент кафедри соціальних комунікацій – 1

– викладач кафедри кіно- і телемистецтва – 3

– асистент (0,5 ставки) кафедри видавничої справи та редагування – 1

– асистент кафедри історії журналістики – 1

– асистент кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну – 1

– асистент кафедри періодичної преси – 1

– асистент (0,5 ставки) кафедри соціальних комунікацій – 1

 

Інститут міжнародних відносин

– професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики – 1

– професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин – 2

– професор кафедри міжнародного бізнесу – 2

– професор кафедри порівняльного та європейського права – 1

– доцент кафедри міжнародного бізнесу – 1

– доцент кафедри міжнародних фінансів – 1

– доцент кафедри міжнародного регіонознавства – 1

– доцент кафедри іноземних мов – 2

– асистент кафедри порівняльного і європейського права – 1

– асистент кафедри міжнародної інформації – 1

– асистент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин – 1

– асистент кафедри міжнародних фінансів – 1

– викладач кафедри іноземних мов – 4

 

Інститут права

– професор кафедри конституційного права – 1

– професор кафедри теорії та історії права та держави – 1

– доцент кафедри екологічного права – 2

– доцент кафедри теорії та історії права та держави – 2

– доцент кафедри господарського права та господарського процесу – 1

– доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою – 1

доцент кафедри іноземних мов – 2

– асистент кафедри господарського права та господарського процесу – 1

– асистент кафедри теорії та історії права та держави – 1

– викладач кафедри іноземних мов – 2

 

Інститут філології

– професор (0,75 ставки) кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії – 1

– професор (0,9 ставки) кафедри полоністики – 1

– професор (0,75 ставки) кафедри полоністики – 1

– професор (0,25 ставки) кафедри слов’янської філології  – 1

– професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики  – 1

– доцент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації – 6

– доцент (0,5 ставки) кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації – 1

– доцент (0,75 ставки) кафедри германської філології та перекладу – 2

– доцент  кафедри іноземних мов математичних факультетів – 2

– доцент  кафедри іноземних мов факультетів психології та соціології – 1

– доцент кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур – 2

– доцент кафедри романської філології – 2

– доцент  кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики  – 3

– доцент  кафедри російської філології – 1

– доцент (0,5 ставки) кафедри слов’янської філології – 1

– доцент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії – 1

– асистент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації – 2

– асистент кафедри германської філології та перекладу – 2

– асистент  кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів – 1

– асистент кафедри іноземних мов математичних факультетів – 1

– асистент кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур – 1

– асистент  кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови – 2

– асистент кафедри теорії та практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова – 1

– асистент (0,5 ставки) кафедри романської філології – 2

– асистент (0,75 ставки) кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії – 1

– асистент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії – 1

– асистент кафедри тюркології – 2

 

Географічний факультет

– професор кафедри метеорології та кліматології – 1

 

Факультет інформаційних технологій

– професор кафедри інформаційних систем та технологій – 1

– доцент кафедри технологій управління – 1

– доцент кафедри програмних систем і технологій – 2

– доцент кафедри прикладних інформаційних систем – 4

– доцент кафедри інформаційних систем та технологій – 1

-асистент кафедри програмних систем і технологій – 3

 

Економічний факультет

– професор кафедри економіки підприємства – 1

– професор кафедри економічної кібернетики – 2

– доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки – 1

– доцент кафедри економіки підприємства – 3

– доцент кафедри іноземних мов – 1

– доцент кафедри обліку та аудиту – 1

– доцент кафедри статистики та демографії – 1

– доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності – 1

– асистент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки – 2

– асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу – 1

– асистент кафедри обліку та аудиту – 1

 

Історичний факультет

– професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки – 1

– професор кафедри давньої та нової історії України – 1

– асистент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн – 1

 

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

– доцент кафедри моделювання складних систем – 1

– доцент кафедри теорії та технології програмування – 1

– асистент кафедри дослідження операцій – 1

– асистент кафедри обчислювальної математики – 1

Механіко-математичний факультет

– доцент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики – 1

– асистент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики – 1

– асистент кафедри загальної математики – 2

– асистент кафедри алгебри і комп’ютерної математики – 1

 

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

– завідувач кафедри математики та теоретичної радіофізики – 1

– професор кафедри медичної радіофізики – 1

– професор кафедри комп’ютерної інженерії – 1

– професор кафедри фізичної електроніки – 1

– доцент кафедри нанофізики та наноелектроніки – 1

– доцент кафедри математики та теоретичної радіофізики – 1

– доцент кафедри комп’ютерної інженерії – 1

– асистент кафедри математики та теоретичної радіофізики – 1

 

Факультет психології

– доцент кафедри соціальної психології – 1

– доцент кафедри експериментальної та прикладної психології – 2

– асистент кафедри експериментальної та прикладної психології – 2

– асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки – 1

– асистент кафедри загальної психології – 1

– асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології – 2

– асистент кафедри соціальної роботи – 1

 

Факультет соціології

– доцент кафедри теорії та історії соціології – 1

– асистент кафедри теорії та історії соціології – 1

Філософський факультет

– професор кафедри етики, естетики та культурології – 1

– професор кафедри теоретичної та практичної філософії – 1

– доцент кафедри української філософії та культури – 1

– доцент кафедри політології – 1

– асистент кафедри філософії та методології науки – 1

– асистент кафедри політичних наук – 1

– асистент кафедри політології – 1

 

Хімічний факультет

– професор кафедри органічної хімії – 1

– професор кафедри хімії високомолекулярних сполук – 1

– асистент кафедри хімії високомолекулярних сполук – 1

– асистент кафедри аналітичної хімії – 1

 

Кафедра фізичного виховання та спорту Навчально-спортивного комплексу

– викладач – 4

Вимоги до претендентів на посади завідувача кафедри: науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років у закладах вищої освіти; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посади професора: вчене звання та/або науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі АБО вчене звання та/або науковий ступінь доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи не менше як 8 років; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посади доцента: науковий ступінь або вчене звання; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посади асистента, викладача: науковий ступінь (або ступінь магістра) або вчене звання; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Термін подачі заяв для участі у конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.

До заяви необхідно додати: документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання; список наукових праць, винаходів, публікацій.

Документи подаються вченому секретарю відповідного факультету/інституту.

Примітка: Університет житлом не забезпечує.

 

 

Підготовче відділення

– доцент – 1

– викладач – 2

 

Вимоги до претендентів на посаду доцента: науковий ступінь або вчене звання; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посади викладача: науковий ступінь кандидата наук; документ, що засвідчує володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 або кваліфікаційний документ (диплом про вищу освіту), пов’язаний з використанням англійської мови; стаж науково-педагогічної роботи з іноземними студентами не менше 1 року; організаційний і методичний досвід в галузі інтернаціоналізації освіти не менше як 2 роки; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Термін подачі заяв для участі у конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.

До заяви необхідно додати: документи про освіту, науковий ступінь, рівень володіння англійською мовою; список наукових праць, винаходів, публікацій.

Документи подаються на підготовче відділення (кімната 94).

Примітка: Університет житлом не забезпечує.