Інформація про роботу Вченої ради від 02 листопада 2020 року

Інформація про роботу Вченої ради від 02 листопада 2020 року

У перший понеділок листопада відбулося чергове засідання Вченої ради Університету. На початку засідання із присутніх членів Вченої ради було обрано головуючого – голову Первинної профспілкової організації Університету В.Ф. Цвиха, який зазначив, що 29 жовтня завершилися повноваження як ректора і, відповідно, як голови Вченої ради акад. Л.В. Губерського. 30 жовтня трудовий колектив філософського факультету прийняв рішення обрати акад. Л.В. Губерського виборним представником, який  представляє наукових, науково-педагогічних працівників і обраний з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії.

На цьому ж засіданні було обрано голову Вченої ради – акад., в.о. ректора Університету Л.В. Губерського. Після цього головуючий на засіданні Вченої ради В.Ф. Цвих передав повноваження новообраному голові Вченої ради.

Відповідно до порядку денного, в.о. ректора Л.В. Губерський привітав із нагородженням і вручив Відзнаку Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктору фізико-математичних наук, професору факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем  Ігорю Олексійовичу Анісімову, доктору фізико-математичних наук, професору, завідувачу відділу астрофізики Астрономічної обсерваторії Валерію Івановичу Жданову,  доктору фізико-математичних наук, професору ННЦ «Інститут біології та медицини» Юрію Івановичу Прилуцькому.

Насамкінець урочистої частини  в.о. ректора Університету Л.В. Губерський привітав членів Вченої ради, які відсвяткували дні народження у період з 29 жовтня 2019 року по 02 листопада 2020 року, побажавши їм міцного здоров’я, творчих злетів на благо Університету та всіляких гараздів.

Розгляд основних питань розпочався із доповідей голів Постійних комісій Вченої ради О.К. Закусила, Л.І. Остапченко «Про роль та місію «Оптико-механічного фахового коледжу» та «Фахового коледжу геологорозвідувальних технологій» як Відокремлених структурних підрозділів КНУ імені Тараса Шевченка» і співдоповідей декана фізичного факультету М.В. Макарця, директора ННІ «Інститут геології» С.А. Вижви. Після жвавого обговорення Вчена рада Університету прийняла відповідне рішення.

З доповіддю «Про результати акредитації освітніх програм Університету за усіма рівнями вищої освіти у 2019/2020 н.р.» виступив проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, який зазначив, що у 2019/2020 навчальному році структурні підрозділи Університету були готові до кардинально нового формату процедури акредитації, що регулюється Положенням про акредитацію освітніх програм, за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. У 2019/2020 навчальному році 66 освітніх програм підлягали процедурі акредитації: за освітнім рівнем бакалавра – 8 ОП, за освітнім рівнем магістра – 24 ОП, за рівнем доктора філософії – 34 ОП. Університет у 2019/2020 навчальному році був найбільшим замовником акредитацій у Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – НАЗЯВО). Університет мав досвід проходження акредитацій у звичайному і дистанційному форматах (із використанням технічних засобів відеозв’язку). Після обговорення доповіді було прийнято відповідне рішення.

Члени Вченої ради заслухали інформацію голови Постійної історико-меморіальної комісії Вченої ради І.В. Патриляка про роботу ввіреної йому Постійної комісії. Після обговорення Вчена рада прийняла рішення інформацію взяти до відома, подякувати голові і всім членам Постійної комісії за роботу, побажавши їм міцного здоров’я, успіхів та звершення усіх планів на благо їхнє та Університету.

Проректор з наукової роботи О.І. Жилінська представила на розгляд членам Вченої ради Положення про порядок проведення атестації наукових працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Після обговорення документ було прийнято в остаточній редакції.

З-поміж інших важливих питань, які розглядались на цьому засіданні і з яких Вченою радою були прийняті позитивні рішення, – рекомендація кандидатур для участі у конкурсі на здобуття премій НАН України для молодих учених і студентів ЗВО за кращі наукові роботи; зміна наукових керівників НДР, що виконуються за рахунок коштів Державного бюджету; підтримка наукових робіт на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

 

 

 

Вчений секретар                                                                   С.І. Дяченко