Порядок проходження документів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, які подаються на здобуття ступеня доктора філософії