Інформація про роботу Вченої ради 04 квітня 2016 року

Четвертого квітня 2016 року о 10.00 відбулося засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на якому були розглянуті та прийняті рішення з ряду важливих питань.

Перед початком виконання порядку денного голова Вченої ради В.Ф. Цвих привітав членів Вченої ради, які відсвяткували свої дні народження в період з 15 березня по 04 квітня, і побажав усім добра, здоровʼя, плідної праці на благо Університету.

З доповіддю «Про охорону здоров’я студентів та пропагування здорового способу життя» виступив директор інституту філології Григорій Фокович Семенюк. Для успішного вирішення зазначеного вище питання на засідання Вченої ради були запрошені головний лікар Київської міської студентської поліклініки В.Р. Войнаровський, завідувач відділення №2 Київської міської студентської поліклініки В.Л. Стебницька, директор студмістечка С.В. Легкий та інші відповідальні особи. Відбулося жваве обговорення питання, після чого Вчена рада прийняла відповідне рішення.

Заслухавши і обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) Петра Олексійовича Беха «Про міжнародне визнання наукових здобутків співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка», Вчена рада ухвалили подякувати доповідачу за ґрунтовно підготовлені матеріали, доопрацювати Ухвалу і подати її на затвердження ректору Університету.

З науковою доповіддю на тему «Порівняльні дослідження якості вищої освіти та студентського життя» виступив декан факультету соціології Андрій Петрович Горбачик. Голова Вченої ради В.Ф. Цвих від імені членів Вченої ради подякував доповідачеві за цікавий виступ, побажав йому подальших успіхів на ниві освіти і науки.

З інформацією про хід виконання Ухвали від 06.04.2015 року «Факультет соціології: досягнення, проблеми, перспективи розвитку» виступив голова тимчасової комісії Віктор Дмитрович Базилевич. Професор В.Д. Базилевич зауважив, що у цілому більшість пунктів Ухвали виконано, а тому її можна зняти з контролю Вченої ради.  Після обговорення Вчена рада прийняла рішення подякувати голові тимчасовій комісії та всім її членам за проведену роботу, побажавши їм творчої наснаги на шляху до майбутніх наукових звершень, а факультету соціології – подальших досягнень у всіх сферах діяльності.

З інформацією про створення, перейменування та реорганізацію структурних підрозділів КНУ імені Тараса Шевченка виступила голова Постійної комісії Вченої ради з питань організації навчального процесу Людмила Іванівна Остапченко. Надавши усю необхідну інформацію щодо цього питання, професор Л.І. Остапченко зауважила, що усі наведені пропозиції, що ініціювали факультети й інститути, представлені у відповідних поданнях ректора Університету. Створення, реорганізація та перейменування структурних підрозділів є виваженим та необхідним рішенням для забезпечення належного функціонування факультетів/ інститутів та розвитку науково-навчальної діяльності КНУ імені Тараса Шевченка.

Перший проректор Університету Олег Каленикович Закусило доповів про хід розробки Положення про порядок присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого дослідника Вченою радою КНУ імені Тараса Шевченка. Професор О.К. Закусило зауважив, що проект Положення було розглянуто, вивчено та обговорено на засіданнях відповідних Постійних комісій Вченої ради. Наразі, за словами першого проректора Університету, пропонується залучити до обговорення щодо цього питання членів усіх Постійних комісій Вченої ради, пропозиції та зауваження які мають подати у письмовому вигляді до секретаріату Вченої ради протягом одного тижня.

На цьому засіданні також було розглянуто і прийнято рішення з ряду інших важливих питань, серед яких, зокрема, рекомендація кандидатури Руденка Сергія Валерійовича на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, внесення змін до Правил прийому до КНУ імені Тараса Шевченка та затвердження паспортів спеціалізацій.

Вчений секретар

Вченої ради                                                        С.І. Дяченко