Інформація про роботу Вченої ради 29 лютого 2016 року

Двадцять дев’ятого лютого 2016 року о 10.00 відбулося позачергове засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на якому було розглянуто і прийнято рішення з ряду важливих питань.

Згідно з рішенням Вченої ради від 01 лютого 2016 року, ректор Університету Л.В.Губерський вручив Відзнаку Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка доктору географічних наук, професору кафедри географії України географічного факультету, члену-кореспонденту НАПН України Петру Григоровичу Шищенку.

Відповідно до рішення Вченої ради від 01 лютого 2016 року, Л.В. Губерський вручив дипломи та пам’ятні медалі лауреатам Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максимовій Наталії Юріївні – доктору психологічних наук, професору кафедри соціальної роботи факультету психології; Хусаінову Денису Яхьєвичу – доктору фізико-математичних наук, професору кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики; Харченку Ігорю Івановичу – кандидату технічних наук, доценту кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики; Матвієнку Володимиру Тихоновичу – кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики; Купаловій Галині Іванівні – доктору економічних наук, професору, завідувачу кафедри екологічного менеджменту та підприємництва економічного факультету; Запорожець Ользі Антонівні – доктору хімічних наук, професору, завідувачу кафедри аналітичної хімії хімічного факультету; Дергачу Дмитру Валерійовичу – кандидату філологічних наук, доценту кафедри історії та стилістики української мови інституту філології; Коломійцю Івану Сергійовичу – інженеру навчальної лабораторії електрофізики кафедри електрофізики факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем; Голишкіну Дмитру Віталійовичу – аспіранту НДЛ «Фармакології і експериментальної патології» ННЦ «Інститут біології»; Гайдар Вікторії Олександрівні – студентці 2 року навчання ОР «магістр» спеціальності «04020406 – медична фізика», спеціалізації «медична радіофізика» факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем.

Ректор Університету Л.В.Губерський вручив диплом доктора педагогічних наук Кузьменко Надії Михайлівні.

Наостанок урочистої частини голова Вченої ради Університету В.Ф. Цвих привітав членів Вченої ради, які святкували дні народження у період з 02 лютого по 29 лютого, і побажав їм здоровʼя, успіхів та довгих років життя.

Вчена рада заслухала Програми розвитку Українського фізико-математичного ліцею, що є структурним підрозділом КНУ імені Тараса Шевченка, на 2016-2020 рр. претендентів на посаду директора. Зважаючи на результати таємного голосування, – простою більшістю голосів (за – 26) – директором фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка обрано – Салівона Георгія Івановича. Члени Вченої ради щиро привітали новообраного директора і побажали доброго здоров’я та успіхів у роботі.

Також на засіданні Вченої ради було схвалено інформацію про роботу Постійної комісії Вченої ради з питань перспективного розвитку, з якою виступив голова Постійної комісії В.В. Ільченко. Вчена рада висловила подяку голові та членам комісії за плідну та якісну роботу.

Заслухавши інформацію голови Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи Ф.Г. Гаращенка й обговоривши подання факультетів/ інститутів, Вчена рада підтримала кандидатури претендентів на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, які входять до авторського колективу іншої установи, рекомендувала кандидатури на здобуття премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, а також стипендій Кабінету Міністрів для молодих учених у 2016 році.

Серед інших важливих питань, які розглядались на цьому засіданні Вченої ради, було затвердження паспортів спеціалізацій і виступ голови Постійної комісії Вченої ради І.К. Патриляка про ряд проблем, які належать до компетенції комісії.

 

 

 

Вчений секретар                                                                         С.І. Дяченко