Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка