УХВАЛА Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Про результативність заходів щодо залучення іноземних громадян на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра, освітнього ступеня магістра і наукового ступеня доктора філософії та ефективну роботу з ними на факультетах/в інститутах»