Інформація про роботу Вченої ради 06 травня 2019 року

У перший понеділок травня відбулося чергове засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на яке були запрошені завідувачі й члени кафедри оптики та кафедри експериментальної фізики фізичного факультету, директор університетської клініки В.А. Черняк , директор Студмістечка І.І. Лібак та завідувачі гуртожитків Студмістечка Університету.

На початку засідання ректор Л.В. Губерський вручив подяку колишньому голові Студентського парламенту Станіславу Гречці за активну і плідну роботу на благо Університету за час його перебування на посаді.

Про роботу кафедри експериментальної фізики та кафедри оптики фізичного факультету доповіла голова тимчасової комісії, декан економічного факультету Анжела Іванівна Ігнатюк. Доповідач окреслила проблеми та досягнення вказаних вище кафедр, зосередивши увагу присутніх на змінах сукупного контингенту студентів (у т.ч. іноземних громадян), формах і методах профорієнтаційної роботи; освітньому процесі, міжнародному академічному та науковому співробітництву, кадровому забезпеченні та публікаційній активності співробітників цих структурних підрозділів. Водночас було запропоновано розробити алгоритм дій і заходів, спрямованих на покращення результативності виконання завдань, визначених програмами розвитку кафедри оптики та кафедри експериментальної фізики фізичного факультету на 2018–2023 рр. Після жвавого обговорення пропозицій, які висловили члени Вченої ради, а також запрошені на засідання завідувачі обох кафедр фізичного факультету, Вчена рада прийняла відповідне рішення.

Про результативність заходів щодо залучення іноземних громадян на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра, освітнього ступеня магістра і наукового ступеня доктора філософії та ефективність роботи з ними на факультетах/в інститутах Університету доповів голова Постійної комісії Вченої ради Валерій Володимирович Копійка. Проаналізувавши роботу на факультетах/в інститутах, доповідач проінформував членів Вченої ради про стан залучення громадян зарубіжних країн на навчання до КНУ імені Тараса Шевченка і окреслив алгоритм оптимальних заходів, спрямованих на покращення його показників.

Керівник Центру виховної роботи Ірина Владиславівна Кондратьєва виступила з доповіддю про організацію та проведення виховної роботи зі студентами, які мешкають у гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підкресливши її значущість як невід’ємної складової частини освітнього процесу, спрямованого на розвиток особистості, доповідач наголосила на необхідності оновлювати зміст і методи виховної роботи в гуртожитках Університету та максимально залучати до цього процесу окремі його структурні підрозділи. Після жвавого обговорення, до якого долучилися не лише члени Вченої ради, але й запрошені, було прийнято відповідне рішення.

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Володимира Анатолійовича Бугрова про вивчення іноземних мов студентами неспеціальних факультетів/інститутів Університету, Вчена рада ухвалила продовжити на один рік дію чинної Концепції, доручивши факультетам/інститутам при реформуванні описів освітніх програм керуватися визначеними у затверджених державних стандартах вищої освіти вимогами до компетентностей з іноземних мов та комунікацій.

Про хід виконання ухвали «Про ефективність діяльності Корпорації “Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка”» від 07.05.2018 р. проінформував проректор з наукової роботи Віктор Семенович Мартинюк. Доповідач зосередив увагу присутніх на заходах, спрямованих на оптимізацію й підвищення результативності співробітництва між Науковим парком та Університетом, та проблемах, які гальмують його ефективність.

З-поміж інших важливих для функціонування Університету питань, схвалених на засіданні Вченої ради, були – створення, перейменування та реорганізація структурних підрозділів КНУ імені Тараса Шевченка, затвердження ліцензійних справ тощо.

Вчений секретар                                                                 С.І. Дяченко