Порядок нарахування додаткових балів за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності університету до академічного рейтингу студентам Київського національного університету імені Тараса Шевченка