УХВАЛА від 07 вересня 2015 року

УХВАЛА

Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

“Про підсумки вступної кампанії 2015 року і завдання з організації та забезпечення прийому на 2016 рік”

від 07 вересня 2015 року

         Заслухавши та обговоривши доповідь виконувача обов’язків відповідального секретаря Приймальної комісії А.П. Креневича «Про підсумки вступної кампанії 2015 року» та співдоповідь проректора з науково-педагогічної роботи В.А. Бугрова, Вчена рада відзначає, що прийом студентів на навчання за програмами освітньо-професійної підготовки «магістр», «спеціаліст», «бакалавр», «молодший спеціаліст» відбувся у поточному році організовано й успішно. На всі названі програми зберігся порівняно високий конкурс вступників, що створило сприятливі умови для відбору на навчання вступників середньої школи та бакалаврату з вищими академічними показниками. Загалом в Університеті для вступу на навчання за освітнім ступенем «магістр» конкурс складав 3,06 заяви на місце (5432 заяв на 1776 місць державного замовлення); за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» – 9,45 заяви на місце (312 заяв на 33 місця державного замовлення); за освітнім ступенем «бакалавр» – 14,4 заяви на місце (37178 заяв на 2583 місць державного замовлення); за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» – 4,02 заяви на місце (877 заяви на 218 місць державного замовлення).
При зарахуванні на навчання за всіма освітніми ступенями та освітньо-кваліфікаційними рівнями план державного замовлення виконано у повному обсязі. Значну кількість студентів зараховано на навчання понад план державного замовлення за кошти юридичних і фізичних осіб.
Продовжується прийом на навчання іноземних громадян. Станом на сьогодні зараховано на навчання 65 громадян з 18 країн світу.
При прийомі заяв від вступників, проведенні вступних випробувань (у випадках, передбачених Правилами прийому) та зарахуванні на навчання було забезпечено режим відкритості і прозорості, чітку роботу секретаріатів відбіркових комісій факультетів, інститутів та коледжів, юридичної служби секретаріату Приймальної комісії Університету, що дозволило мінімізувати кількість апеляцій та скарг від вступників.
Вступній кампанії передувало проведення значного обсягу професійно-орієнтованої роботи, яку здійснювали факультети, інститути та коледжі за координуванням підготовчого відділення. Сектор інформаційного забезпечення та прес-центр Університету на високому рівні провели інформаційний супровід до та під час вступної кампанії. Секретаріатом Приймальної комісії було організовано єдиний центр для консультування та прийому документів у пільгових категорій абітурієнтів. Цього року було розширено перехресний вступ до магістратури (з урахуванням проведення додаткового іспиту), вперше було запроваджено практику складання єдиного іспиту з іноземної мови. Вперше вступ до бакалаврату було здійснено за принципом пріоритетності.
Разом з тим, хід вступної кампанії висвітлив ряд проблем, на вирішенні яких необхідно зосередити увагу при підготовці до наступного прийому на навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Вони стосуються удосконалення Умов та Правил прийому, зокрема з точки зору їхнього кращого адаптування до чинного Закону України «Про вищу освіту», Єдиної державної електронної інформаційної бази з питань освіти (ЄДЕБО); оптимізації переліку спеціальностей їхніх ліцензійних обсягів та обсягів державного замовлення; проведення нових ефективних професійно-орієнтаційних заходів для залучання талановитої молоді до навчання в Університеті.
Зважаючи на вищевикладене, Вчена рада ухвалює:
1. Деканам факультетів/директорам інститутів/директорам коледжів:
1.1. Взяти доповідь в.о. відповідального секретаря Приймальної комісії А.П. Креневича та співдоповідь проректора з науково-педагогічної роботи В.А. Бугрова «Про підсумки вступної кампанії 2015 року і завдання з організації та забезпечення прийому на 2016 рік» до відома й обговорити їх на засіданнях вчених/педагогічних рад факультетів/інститутів/коледжів.
2. Ректорату і Секретаріату Приймальної комісії:
2.1. Вивчити питання про можливість створення відділу маркетингу освітніх послуг та супроводу вступної кампанії.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, начальник ПФВ О.Б. Білявська, в.о. відповідального секретаря Приймальної комісії А.П. Креневич.
Термін: 01.11.2015 р.
2.2. Підготувати, за погодженням з ректором Університету, пропозиції до Міністерства освіти і науки України щодо внесення змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році відповідно до Закону України «Про вищу освіту».
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи В.А.Бугров, в.о. відповідального секретаря Приймальної комісії А.П. Креневич.
Термін: 01.10.2015 р.
2.3. Підготувати та подати на затвердження Вченою радою Університету Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2016 році з урахуванням змін в Умовах прийому до вищих навчальних закладів України та досвіду минулорічної вступної кампанії.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи В.А.Бугров, в.о. відповідального секретаря Приймальної комісії А.П. Креневич.
Термін: не пізніше 01.12.2015 р.
2.4. Підготувати та подати на затвердження ректору Університету пропозиції до Міністерства освіти і науки України щодо плану державного замовлення для навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за всіма освітніми ступенями і освітньо-кваліфікаційними рівнями на 2016 рік з урахуванням досвіду вступної кампанії 2015 року, поточної демографічної та суспільно-економічної ситуації в країні.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, в.о. відповідального секретаря Приймальної комісії А.П. Креневич, декани факультетів, директори інститутів, коледжів.
Термін: 01.12.2015 р.
2.5. Створити робочі групи для: 1) аналізу вступу до магістратури та шляхів його оптимізації; 2) перспектив діяльності інституту післядипломної освіти та набору на навчання до нього.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, в.о. відповідального секретаря Приймальної комісії А.П. Креневич.
Термін: 01.11.2015 р.
2.6. Розробити методичні та технічні засоби для проведення у 2016 році вступного іспиту з фаху до магістратури юридичного факультету в електронній формі.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, начальник ІОЦ Ю.В. Бойко, декан юридичного факультету І.С. Гриценко.
Термін: 01.02.2016 р.
2.7. Вдосконалити концепцію та механізм роботи єдиного центру для прийому документів у пільгових категорій абітурієнтів.
Відповідальні: в.о. відповідального секретаря Приймальної комісії А.П. Креневич, декани географічного, економічного, юридичного факультетів, директори інститутів філології, міжнародних відносин.
Термін: 01.06.2016 р.
3. Інформаційно-обчислювальному центру Університету:
3.1. Підготувати, за погодженням з Секретаріатом Приймальної комісії, пропозицій до адміністрації Державного підприємства «Інфоресурс» щодо:
3.1.1 оптимізації інформаційного супроводу вступної кампанії 2016 року (поточної і підсумкової статистичної звітності, пов’язаної з прийомом на навчання);
3.1.2 запровадження попередньої електронної реєстрації вступників на навчання за всіма освітніми ступенями і освітньо-кваліфікаційними рівнями;
3.1.3 механізму електронного супроводу єдиного вступного екзамену з іноземної мови для вступників до магістратури;
3.1.4 механізму електронного супроводу проведення додаткового вступного випробування при перехресному вступі до магістратури.
Відповідальні: в.о. відповідального секретаря Приймальної комісії А.П.Креневич, начальник ІОЦ Ю.В.Бойко.
Термін: 01.12.2015 р.
4. Факультетам/інститутам/коледжам:
4.1. Розробити в місячний термін перелік освітніх програм і спеціалізацій, за якими буде здійснюватися прийом на навчання в 2016 році, переглянувши при цьому питання набору на ті спеціальності, які не є критичними для держави і не мають попиту серед абітурієнтів.
4.2. Спільно з Науково-методичним центром організації навчального процесу проаналізувати чинні обсяги державного замовлення та можливості їх планування на 2016 рік з урахуванням демографічної ситуації, потреб ринку праці тощо. Провести оптимізацію ліцензованих обсягів та обсягів державного замовлення на спеціальності.
4.3. Проаналізувати причини невиконання вступниками, рекомендованими до зарахування на місця державного замовлення, умов для зарахування на навчання з метою їх врахування при підготовці до наступної вступної кампанії. Розглянути питання про поліпшення форми і змісту вступних випробувань, банку тестових завдань тощо.
Відповідальні: декани факультетів, директори інститутів, коледжів.
Термін виконання: 01.12.2015 р.
4.4. Спільно з Підготовчим відділенням і студентським активом Університету організувати профорієнтаційну та агітаційну роботу серед учнів випускних класів середніх шкіл і студентів випускних курсів бакалаврату. Першочергово звернути увагу на профорієнтаційну роботу серед учнів профільних класів ліцеїв, гімназій, коледжів Києва і регіонів України та організацію позиціонування Університету його інститутів, факультетів, кафедр і спеціальностей у соціальних електронних мережах.
Відповідальні: декани факультетів, директори інститутів, коледжів, завідувач Підготовчого відділення І.В. Ляшенко, голова студентського парламенту Д.В. Циганок.
Термін виконання: протягом навчального року.
4.5. Посилити допомогу Оптико-механічному коледжу, Коледжу геологорозвідувальних технологій Університету в оптимізації навчальних планів, поліпшенні матеріально-технічної бази, забезпеченні якості навчального процесу, створенні привабливих умов для вступників.
Відповідальні: директори ННЦ «Інститут біології», ННІ «Інститут геології» та інституту журналістики, декани економічного, механіко-математичного, фізичного факультетів, факультетів кібернетики, інформаційних технологій, радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем.
Термін виконання: протягом навчального року.
4.6. Факультету соціології провести всеохоплююче анкетування першокурсників (включно з коледжами), у якому дослідити мотивації вибору місця навчання, джерела отримання інформації про університет, питання адаптації до місця навчання тощо.
Відповідальні: декан факультету соціології А.П. Горбачик.
Термін виконання: 01.12.2015 р.
5. Відділу міжнародного співробітництва, підготовчому відділенню для навчання іноземних громадян:
5.1. Активізувати роботу щодо заохочення іноземних громадян до вступу на навчання в Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Відповідальні: проректори В.А.Бугров, П.О.Бех, в.о. завідувача підготовчого відділення для навчання іноземних громадян О.С. Задорожна.
Термін виконання: протягом навчального року.
5.2. Розробити правила прийому та перелік спеціальностей для іноземних студентів для вступу на навчання у Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Відповідальні: проректор з міжнародного співробітництва П.О.Бех, в.о. завідувача підготовчого відділення для навчання іноземних громадян О.С. Задорожна.
Термін виконання: 01.11.2015 р.
5.3. Поліпшити якісний підбір науково-педагогічних кадрів і переглянути зміст навчального процесу для іноземних студентів.
Відповідальні: проректори В.А.Бугров, П.О.Бех, в.о. завідувача підготовчого відділення для навчання іноземних громадян О.С. Задорожна.
Термін виконання: 01.11.2015 р.
6. Центру комунікацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
6.1. Організувати активну інформаційну та рекламно-агітаційну кампанію про Університет в електронних та друкованих засобах масової інформації з залучанням до її проведення науково-педагогічних працівників і студентів інституту журналістики.
Відповідальні: директор Центру комунікацій С.І. Даниленко, директор інституту журналістики В.В. Різун голова студентського парламенту Д.В. Циганок.
Термін виконання: протягом навчального року.
6.2. Спільно зі студентським парламентом, газетою «Київський університет» та відповідними кафедрами інституту журналістики організувати розроблення та виготовлення рекламних матеріалів в мережах Інтернет, соціальних мережах, тощо.
Відповідальні: директор Центру комунікацій С.І. Даниленко, директор інституту журналістики В.В. Різун, голова студентського парламенту Д.В. Циганок.
Термін виконання: протягом навчального року.
7. Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на проректорів О.К. Закусила, В.А. Бугрова, П.О. Беха.