Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Оголошення про заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників в Університеті розміщене в газеті “Сучасна освіта України” (№10 від 11 березня 2019 року)

ННЦ «Інститут біології та медицини»
– професора кафедри клінічної медицини – 1
– професора кафедри анатомії і паталогічної фізіології – 1
– доцента кафедри мовної підготовки – 5
– доцента кафедри фундаментальної медицини – 1
– доцента кафедри мікробіології та імунології – 1
– старшого викладача кафедри мовної підготовки – 1
– асистента кафедри мовної підготовки – 6
– асистента кафедри фундаментальної медицини – 9
– асистента кафедри екології та зоології – 3
– асистента кафедри біофізики та медичної інформатики – 1
– асистента кафедри біомедицини – 3
-асистента кафедри фізіології людини і тварин – 1
– асистента кафедри біохімії – 1

Інститут високих технологій
– завідувача кафедри супрамолекулярної хімії – 1
– професора (0,5 ставки) кафедри супрамолекулярної хімії – 1
– професора (0,5 ставки) кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики –2
– асистента кафедри супрамолекулярної хімії – 1

ННІ «Інститут геології»
– завідувача кафедри мінералогії, геохімії та петрографії – 1
– асистента кафедри гідрогеології та інженерної геології – 1
– асистента кафедри геоінформатики – 1

Інститут журналістики
– завідувача кафедри періодичної преси –1
– завідувача кафедри реклами та зв’язків з громадськістю – 1
– професора кафедри реклами та зв’язків з громадськістю – 1
– професора кафедри соціальних комунікацій – 2
– професора кафедри мови та стилістики – 1
– доцента (0,5 ставки) кафедри реклами та зв’язків з громадськістю – 1
– доцента кафедри кіно- і телемистецтва – 1
– доцента кафедри мови та стилістики – 2
– асистента кафедри кіно- і телемистецтва – 1
– асистента кафедри соціальних комунікацій – 1
– асистента кафедри реклами та зв’язків з громадськістю – 2
– асистента кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну – 2
– асистента кафедри видавничої справи та редагування – 1
– асистента кафедри телебачення та радіомовлення – 1

Інститут міжнародних відносин
– завідувача кафедри порівняльного і європейського права – 1
– професора кафедри міжнародного приватного права – 1
– професора кафедри міжнародного права – 1
– професора кафедри іноземних мов – 1
– професора кафедри міжнародної інформації –1
– доцента кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби – 1
– доцента кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики – 2
– доцента кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин – 1
– доцента кафедри іноземних мов – 2
– викладача кафедри іноземних мов – 2
– асистента кафедри міжнародного регіонознавства –1
– асистента кафедри міжнародного приватного права – 1
– асистента кафедри міжнародного бізнесу –1
– асистента кафедри міжнародного права – 1

Інститут філології
– завідувача кафедри зарубіжної літератури – 1
– завідувача кафедри іноземних мов математичних факультетів – 1
– професора кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови – 1
– професора (0,5 ставки) кафедри теорії та практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова – 1
– професора (0,75 ставки) кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови –1
– професора кафедри германської філології та перекладу – 1
– професора (0,75 ставки) кафедри методики викладання української та
іноземних мов і літератур – 1
– професора кафедри романської філології – 1
– професора кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії – 2
– доцента кафедри германської філології та перекладу – 1
– доцента кафедри зарубіжної літератури – 1
– доцента кафедри іноземних мов природничих факультетів – 2
– доцента кафедри іноземних мов математичних факультетів – 2
– доцента кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики – 2
– доцента кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів – 1
– доцента кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур – 2
– доцента (0,5 ставки) кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу – 1
– доцента кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії – 2
– асистента (0,5 ставки) кафедри германської філології та перекладу – 1
– асистента кафедри іноземних мов математичних факультетів – 2
– асистента кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур – 1
– асистента кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови – 1
– асистента (0,5 ставки) кафедри полоністики – 1
– асистента (0,75 ставки) кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу – 1
– асистента (0,25 ставки) кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії – 1
– асистента (0,5 ставки) кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії – 1
– асистента кафедри тюркології – 2
– асистента (0,5 ставки) кафедри тюркології – 1

Географічний факультет
– доцента кафедри географії України – 1
– доцента кафедри географії України – 1*
(*укладення контракту з переможцем конкурсу з 01.09.2019 р.)
– доцента кафедри метеорології та кліматології – 1
– доцента кафедри геодезії та картографії – 1
– асистента кафедри економічної та соціальної географії – 1

Економічний факультет
– завідувача кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності – 1
– завідувача кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту – 1
– завідувача кафедри економіки підприємства – 1
– завідувача кафедри економічної кібернетики – 1
– професора кафедри екологічного менеджменту та підприємництва – 1
– професора кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки – 2
– професора (0,5 ставки) кафедри економіки підприємства – 1
– професора кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту – 1
– доцента кафедри економічної кібернетики –1
– доцента кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту – 1
– доцента кафедри обліку та аудиту – 2
– доцента кафедри статистики та демографії – 1
– доцента кафедри економіки підприємства – 2
– доцента кафедри екологічного менеджменту та підприємництва – 1
– доцента кафедри фінансів – 1
– доцента кафедри міжнародної економіки та маркетингу – 1
– доцента кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту – 1
– асистента кафедри міжнародної економіки та маркетингу – 2
– асистента кафедри обліку та аудиту – 2
– асистента (0,5 ставки) кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту – 1

Історичний факультет
– завідувача кафедри історії світового українства – 1
– професора кафедри історії світового українства – 1
– професора кафедри історії мистецтв – 1
– доцента кафедри історії Центральної та Східної Європи – 1
– доцента кафедри давньої та нової історії України – 1
– доцента кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн – 1
– асистента кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн – 1

Факультет інформаційних технологій
– професора кафедри кібербезпеки та захисту інформації – 2
– професора кафедри технологій управління – 1
– доцента кафедри інтелектуальних та інформаційних систем – 1
– доцента кафедри програмних систем і технологій – 1
– доцента кафедри технологій управління – 1
– доцента (0,5 ставки) кафедри технологій управління – 1
– доцента кафедри мережевих та інтернет технологій – 1
– доцента кафедри інформаційних систем та технологій – 1
– доцента кафедри прикладних інформаційних систем – 1
– асистента кафедри інтелектуальних та інформаційних систем – 3
– асистента (0,5 ставки) кафедри інтелектуальних та інформаційних систем – 2
– асистента кафедри програмних систем і технологій – 1
– асистента кафедри технологій управління – 1
– асистента кафедри кібербезпеки та захисту інформації – 2
– асистента кафедри мережевих та інтернет технологій – 1
– асистента кафедри прикладних інформаційних систем – 1

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики
– професора кафедри моделювання складних систем – 1
– професора кафедри теоретичної кібернетики – 1
– доцента кафедри прикладної статистики –1
– асистента кафедри інформаційних систем – 1
– асистента кафедри дослідження операцій – 1
– асистента кафедри теорії та технології програмування – 2
– асистента кафедри математичної інформатики – 1
– асистента кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень – 1

Механіко-математичний факультет
– професора кафедри алгебри та математичної логіки – 1
– асистента (0,75 ставки) кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики – 1

Факультет психології
– професора кафедри соціальної роботи – 1
– доцента кафедри психодіагностики та клінічної психології – 2
– доцента кафедри соціальної психології – 2
– доцента кафедри педагогіки – 1
– доцента кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки –1
– доцента кафедри загальної психології – 3
– доцента кафедри психології розвитку – 2
– асистента кафедри загальної психології – 1
– асистента (0,5 ставки) кафедри загальної психології – 1

Факультет радіофізики електроніки та комп’ютерних систем
– завідувача кафедри квантової радіофізики – 1
– доцента кафедри електрофізики –1
– доцента кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем – 1
– доцента (0,5 ставки) кафедри нанофізики та наноелектроніки –1
– асистента кафедри фізичної електроніки – 1
– асистента кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем – 2

Факультет соціології
– професора кафедри теорії та історії соціології – 1
– доцента кафедри галузевої соціології – 1
– асистента кафедри соціальних структур та соціальних відносин – 1

Фізичний факультет
– завідувача кафедри загальної фізики – 1
– професора кафедри експериментальної фізики – 1
– професора (0,5 ставки) кафедри теоретичної фізики – 1
– професора (0,25 ставки) кафедри оптики – 1
– доцента кафедри загальної фізики – 2
– доцента (0,5 ставки) кафедри експериментальної фізики – 1
– доцента (0,5 ставки) кафедри оптики – 2
– доцента кафедри фізики металів – 1
– доцента (0,25 ставки) кафедри фізики функціональних матеріалів – 1
– доцента кафедри ядерної фізики – 1
– асистента кафедри молекулярної фізики – 1
– асистента (0,5 ставки) кафедри молекулярної фізики – 1
– асистента кафедри теоретичної фізики – 2
– асистента кафедри фізики функціональних матеріалів – 1

Філософський факультет
– професора кафедри релігієзнавства – 1
– професора кафедри логіки – 1
– доцента кафедри етики, естетики та культурології – 2
– доцента кафедри релігієзнавства – 1
– доцента кафедри історії філософії – 2
– доцента кафедри філософії та методології науки – 2
– доцента кафедри української філософії і культури – 1
– доцента (0,25 ставки) кафедри української філософії і культури– 1
– доцента кафедри політології – 2
– асистента кафедри теоретичної і практичної філософії – 1
– асистента кафедри української філософії і культури – 1
– асистента кафедри політології – 1
– асистента кафедри філософії та методології науки – 1

Юридичний факультет
– професора кафедри господарського права – 1
– професора кафедри цивільного права – 1
– професора кафедри теорії права та держави – 1
– професора кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури – 1
– доцента кафедри теорії права та держави – 1
– доцента кафедри конституційного права – 1
– доцента кафедри екологічного права – 1
– доцента кафедри інтелектуальної власності – 2
– доцента кафедри історії права та держави – 1
– доцента кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури – 1
– доцента кафедри трудового права та права соціального забезпечення – 1
– доцента кафедри іноземних мов – 1
– асистента кафедри правосуддя – 1
– викладача кафедри іноземних мов – 2

Вимоги до претендентів: володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.
Термін подачі заяв для участі в конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.
До заяви необхідно додати: документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання; список наукових праць, винаходів, публікацій.
Документи подаються вченому секретарю відповідного факультету/ інституту.
Примітка: Університет житлом не забезпечує.

Військовий інститут
– завідувача кафедри військово-спеціальної підготовки факультету післядипломної освіти – 1

Вимоги до претендента: військова освіта за фахом; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.
Термін подачі заяв для участі в конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.
До заяви необхідно додати: документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання; список наукових праць, винаходів, публікацій; довідку про проходження військової служби.
Документи подаються на факультет післядипломної освіти Військового інституту (кімната 203).
Примітка: Університет житлом не забезпечує.

Підготовче відділення
– викладача – 1

Вимоги до претендента: володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі; володіння професійною англійською мовою на рівні не нижче С2 для забезпечення викладання англійської мови; організаційний і методичний досвід роботи з іноземними студентами не менше 1 року.
Термін подачі заяв для участі в конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.
До заяви необхідно додати: документи про освіту, науковий ступінь (за наявності); список наукових праць.
Документи подаються на підготовче відділення (кімната 94).
Примітка: Університет житлом не забезпечує.