Інформація про роботу Вченої ради 04 березня 2019 року

Інформація про роботу Вченої ради 04 березня 2019 року

У перший понеділок березня відбулося чергове засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З інформацією про хід виконання ухвали «Про завдання кафедр, факультетів/інститутів щодо посилення міжнародної діяльності Університету» виступив проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) Петро Олексійович Бех, зосередивши увагу присутніх на актуальності посилення роботи із розроблення нових англомовних навчальних програм та вдосконаленні, інтернаціоналізації вже наявних для студентів ОР «Бакалавр», ОР «Магістр». Доповідач підкреслив, що активізація формування навчальних програм іноземними мовами зумовлена підвищенням ефективності співробітництва з міжнародними партнерами, організації академічної мобільності, залученням іноземних науково-педагогічних працівників до навчального процесу в Університеті. Після обговорення Вчена рада прийняла відповідне рішення.

Голова Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи Ігор Олексійович Анісімов представив на розгляд членів Вченої ради кандидатури на здобуття Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Після обговорення Вчена рада одноголосно прийняла рішення про присудження премії викладачам, науковим співробітникам, молодим ученим та аспірантам Університету.

Заслухавши та обговоривши інформацію про дотримання посадовими особами юридичних осіб публічного права законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів керівника відділу з питань запобігання та виявлення корупції Анатолія Васильовича Олійника, Вчена рада прийняла відповідне рішення.

Про підготовку урочистостей, присвячених 205-річчю від Дня народження Тараса Шевченка, проінформувала завідувач кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості інституту філології Людмила Василівна Грицик.

З-поміж інших важливих питань, які розглядались на цьому засіданні та з яких Вченою радою прийняті позитивні рішення, були – реорганізація відділу фінансово-господарської діяльності; рекомендація кандидатур до складу Національної ради України з питань розвитку науки і технологій; затвердження ліцензійних та акредитаційних справ тощо.

 

 

Вчений секретар                                                           С.І. Дяченко