Інформація про роботу Вченої ради 14 січня 2019 року

Інформація про роботу Вченої ради 14 січня 2019 року

Чотирнадцятого січня 2019 року в 329 аудиторії Головного корпусу відбулося розширене засідання Вченої ради, на яке були запрошені керівники тем, заступники деканів/ директорів з наукової роботи, завідувачі кафедр та директор корпорації «Науковий парк “Київський університет імені Тараса Шевченка”» Сергій Володимирович Лущик.

Перед початком розгляду питань ректор Університету Л.В. Губерський привітав і вручив диплом доктора наук із соціальних комунікацій Женченко Марині Іванівні, а також атестат професора кафедри геоінформатики ННІ «Інститут геології» Зацерковному Віталію Івановичу. Також ректор Університету привітав і вручив Почесну грамоту Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за вагомий особистий внесок в реалізацію державної правової політики, зміцнення законності та правопорядку, розвитку юридичної науки декану юридичного факультету Гриценку Івану Сергійовичу.

Насамкінець урочистої частини ректор привітав іменинників, які відсвяткували свої дні народження у період з 4 грудня 2018 року по 14 січня 2019 року.

З доповіддю «Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2018 рік та завдання щодо підвищення її ефективності» виступив проректор з наукової роботи Віктор Семенович Мартинюк. Доповідач окреслив результати проведеної протягом 2018 року роботи на всіх факультетах/ в інститутах, в наукових підрозділах Університету, сконцентрувавши увагу на показниках їхньої активності щодо пошуку позабюджетного фінансування на проведення наукових досліджень та поліпшення матеріально-технічної бази Університету.

Проректор В.С. Мартинюк також доповів про перспективи формування молодого кадрового резерву Університету, результати публікаційної активності наукових і науково-педагогічних працівників (в т.ч. у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science), окресливши шляхи вдосконалення організаційних засад науково-дослідницької роботи. З-поміж ключових можна назвати підвищення конкурентоспроможності наукових колективів Університету; активізацію діяльності природничих та соціогуманітарних факультетів/ інститутів щодо впровадження інноваційних розробок; підвищення кількості та якості публікацій співробітниками Університету у провідних фахових журналах тощо. За результатами обговорення, до якого долучилися запрошені керівники тем, завідувачі кафедр, Вчена рада прийняла відповідне рішення.

Відповідальний секретар Приймальної комісії Андрій Павлович Креневич представив на розгляд членів Вченої ради Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2019 році, звернувши увагу присутніх на ключових змінах вступної кампанії: додатковий набір на заочну форму навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб у вересні; визначення прохідного бала за спеціальностями галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» на рівні не нижче 130 балів; обмеження кількості заяв вступників для вступу на навчання за ОР «Магістр» (бюджетна форма навчання) тощо.

З-поміж інших важливих питань, які розглядались на цьому засіданні і з яких Вченою радою були прийняті позитивні рішення, – інформація про роботу Постійної комісії Вченої ради з питань організації освітнього процесу; визначення та затвердження на 2019 рік розміру Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка; рекомендація кандидатур на здобуття Державної премії України в галузі освіти; висунення наукових праць на здобуття щорічної премії Президента України для молодих учених; затвердження звіту стипендіата Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених Університету; затвердження іменних стипендій студентам Університету за результатами зимової сесії на 2 семестр 2018/ 2019 навчального року та академічних стипендій імені державних діячів першого українського уряду студентам Університету.

 

 

Вчений секретар                                                                          С.І. Дяченко