Положення про постійні і тимчасові комісії Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка