Інформація про роботу Вченої ради 04 червня 2018 року

Перше червневе засідання Вченої ради почалося з урочистостей. Ректор Університету Л.В. Губерський, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України та з метою відзначення наукових і науково-педагогічних працівників за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність, привітав і вручив нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення» Калакурі Ярославу Степановичу – доктору історичних наук, професору кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету, Науменковій Світлані Валентинівні – доктору економічних наук, професору кафедри фінансів економічного факультету,  Приступенко Тетяні Олегівні – кандидату історичних наук, професору, завідувачу кафедри періодичної преси інституту журналістики, Хільчевському Валентину Кириловичу – доктору географічних наук, професору, завідувачу кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету; нагрудний знак МОН України «Василь Сухомлинський» Реві Миколі Васильовичу – доктору фізико-математичних наук, доценту кафедри геофізики ННІ «Інститут геології»; нагрудний знак  МОН України «Відмінник освіти» Коваленко Аллі Борисівні – доктору психологічних наук, професору, завідувачу кафедри соціальної психології факультету психології, Москаленко Аллі Миколаївні – кандидату педагогічних наук, доценту, заступнику декана факультету психології, Руккасу Андрію Олеговичу – кандидату історичних наук, доценту, доценту кафедри історії слов’ян історичного факультету, Сидорову Миколі Володимир-Станіславовичу – кандидату фізико-математичних наук, доценту, завідувачу кафедри методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології, Сніжку Сергію Івановичу – доктору географічних наук, професору, завідувачу кафедри метеорології та кліматології географічного факультету, Чередниченку Олександру Івановичу – доктору філологічних наук, професору кафедри теорії та практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова; Грамоту МОН України Мироновій Валентині Миколаївні – кандидату філологічних наук, доценту кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики інституту філології; Подяку МОН України Крочак Марині Дмитрівні – кандидату геолого-мінералогічних наук, доценту кафедри загальної та історичної геології, доценту кафедри геології нафти і газу ННІ «Інститут геології», Омельчук Людмилі Леонідівні – кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри теорії та технології програмування факультету комп’ютерних наук та кібернетики, Рижкову Миколі Миколайовичу – доктору політичних наук, професору, завідувачу кафедри міжнародної інформації інституту міжнародних відносин, Самойленку Валерію Григоровичу – доктору фізико-математичних наук, професору, завідувачу кафедри математичної фізики механіко-математичного факультету, Сащук Ганні Миколаївні – доктору політичних наук, професору кафедри телебачення та радіомовлення інституту журналістики, Терлецькій Ларисі Гарієвні – кандидату психологічних наук, доценту кафедри загальної психології факультету психології, Харламовій Ганні Олексіївні – кандидату економічних наук, доценту кафедри економічної кібернетики економічного факультету.

Продовжуючи урочисту частину, ректор Університету Л.В. Губерський, відповідно до «Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Київського національного університету імені Тараса Шевченка» та з нагоди відзначення професійного свята Дня науки наукових і науково-педагогічних працівників Університету за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність, привітав і нагородив Персональною подякою Ректора Університету Грішнову Олену Антонівну – доктора економічних наук, професора кафедри економіки підприємства економічного факультету, Зінька Петра Миколайовича – кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних наук та кібернетики, Івохіна Євгена Вікторовича – доктора фізико-математичних наук, професора кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних наук та кібернетики, Караульну Наталію Вікторівну – кандидата філософських наук, вченого секретаря НДЧ, Клюшина Дмитра Анатолійовича – доктора фізико-математичних наук, професора кафедри обчислювальної математики факультету комп’ютерних наук та кібернетики, Льовочкіну Антоніну Михайлівну – доктора психологічних наук, професора кафедри соціальної роботи факультету психології, Пампуху Ігоря Володимировича – кандидата технічних наук, доцента, заступника начальника НДЦ з наукової роботи Військового інституту, Марченка Олександра Олександровича – доктора фізико-математичних наук, професора кафедри математичної інформатики факультету комп’ютерних наук та кібернетики, Семенова Володимира Вікторовича – доктора фізико-математичних наук, професора кафедри обчислювальної математики факультету комп’ютерних наук та кібернетики, Харченко Ольгу Іванівну – кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника, доцента кафедри фундаментальної медицини, заступника директора ННЦ «Інститут біології та медицини», Чуйко Олену Василівну – доктора психологічних наук, доцента, завідувача кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології, Яшенкову Ольгу Володимирівну – кандидата філологічних наук, доцента кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації інституту філології; Грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка Горбаря Едуарда Володимировича – доктора фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника, професора кафедри квантової теорії поля фізичного факультету, Давиденка Миколу Олександровича – доктора фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника НДЛ «Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів» хімічного факультету, Кирильчук Ольгу Валеріївну – кандидата економічних наук, доцента кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету, Короткого Олександра Григоровича – кандидата біологічних наук, доцента, заступника директора з науково-педагогічної та виховної роботи ННЦ «Інститут біології та медицини», Куцевол Наталію Володимирівну – доктора хімічних наук, старшого наукового співробітника, заступника декана хімічного факультету, Пінкевича Ігоря Павловича – доктора фізико-математичних наук, професора кафедри теоретичної фізики фізичного факультету, Слухай Наталію Віталіївну – доктора філологічних наук, професора кафедри російської філології інституту філології, Супрун Ольгу Миколаївну – кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій, Хилю Ольгу Володимирівну – кандидата хімічних наук, доцента кафедри аналітичної хімії хімічного факультету, Чичканя Івана Васильовича – кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри інформаційних систем і технологій факультету інформаційних технологій, Юзву Людмилу Леонідівну – кандидата соціологічних наук, асистента кафедри методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології.

Ректор Університету привітав також із присвоєння вченого звання і вручив атестат професора доктору економічних наук, завідувачу кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Жилінській Оксані Іванівні, доктору економічних наук, професору кафедри економічної кібернетики економічного факультету Затонацькій Тетяні Георгіївні, доктору юридичних наук, професору кафедри господарського права юридичного факультету Поєдинок Валерії Вікторівні.

Насамкінець урочистої частини ректор КНУ імені Тараса Шевченка привітав членів Вченої ради, які відсвяткували свої дні народження у період з 08 травня по 04 червня 2018 року, побажавши їм міцного здоров’я, довголіття, наснаги і творчих звершень на благо Університету.

Розгляд кадрових питань розпочався із питання щодо обрання на посади завідувача кафедри експериментальної фізики та кафедри оптики фізичного факультету. Після представлення деканом фізичного факультету інформації про осіб, які взяли участь у конкурсі на заміщення вказаних вище вакантних посад, претенденти представили основні положення програм розвитку відповідних кафедр. За результатами таємного голосування на посаду завідувача кафедри експериментальної фізики обрано доктора фізико-математичних наук, професора Ящука Валерія Миколайовича; на посаду завідувача кафедри оптики – доктора фізико-математичних наук, професора Поперенка Леоніда Володимировича.

Заслухавши та обговоривши рекомендовані кафедрами, вченими радами/ конференціями (зборами) трудових колективів пропозиції щодо обрання кандидатур на відповідні посади після проходження за конкурсом, Вчена рада ухвалила обрати 9 осіб на посади завідувача відповідних кафедр, 19 осіб на посаду професора, 1 особу на посаду доцента й 1 – на посаду викладача підготовчого відділення, а також 1 особу на посаду викладача кафедри фізичного виховання та спорту Навчально-спортивного комплексу.

За результатами таємного голосування Вченою радою було прийнято рішення переукласти контракт на наступний термін 11 науково-педагогічним працівникам підготовчого відділення, а також 4 науково-педагогічним працівникам кафедри фізичного виховання та спорту НСК.

Після обговорення кандидатур щодо присвоєння вчених звань, Вчена рада Університету постановила клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вчених звань 8 професорам, 10 доцентам, 2 старшим дослідникам, рекомендованих факультетами/ інститутами КНУ імені Тараса Шевченка.

Заслухавши і обговоривши виступ голови Постійної комісії Вченої ради з кадрових питань Олега Калениковича Закусила, Вчена рада прийняла рішення підтримати подання географічного факультету й інституту журналістики та рекомендацію Постійної комісії Вченої ради і присвоїти в цьому році звання «Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка» доктору географічних наук, професору, декану географічного факультету Олійнику Ярославу Богдановичу та доктору філологічних наук, професору директору інституту журналістики Різуну Володимиру Володимировичу.

Голова Постійної комісії Вченої ради з кадрових питань Олег Каленикович Закусило доповів також, що ввірена йому Постійна комісія розглянула і підтримала подання вченої ради ННЦ «Інститут біології та медицини» щодо нагородження Відзнакою Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини» Дзержинського Миколу Едуардовича. Постійна комісія Вченої ради з кадрових питань також розглянула і підтримала подання інституту філології щодо нагородження цією високою нагородою доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри полоністики інституту філології Радишевського Ростислава Петровича.

З-поміж інших важливих питань, розглянутих на засіданні Вченої ради, були затвердження лімітів стипендіатів Університету на 1-й семестр 2018/2019 н.р., підтримання пропозиції щодо заснування академічних стипендій імені державних діячів першого українського уряду, затвердження описів освітніх програм ОР «Бакалавр», ОР «Магістр» і ступеня доктора філософії.

 

 

Вчений секретар                                                                С. Дяченко