У Х В А Л А Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Про профорієнтаційну роботу в Університеті у 2017 році та завдання на 2018 рік» від 02 жовтня 2017 року

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор __________________ Л.В. Губерський

У Х В А Л А
Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка
«Про профорієнтаційну роботу в Університеті у 2017 році
та завдання на 2018 рік»
від 02 жовтня 2017 року

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи В.А. Бугрова «Про профорієнтаційну роботу в Університеті у 2017 році та завдання на 2018 рік», Вчена рада відзначає, що в Університеті створено достатньо розвинену систему професійно-орієнтаційної діяльності. Основою цієї системи виступають факультети/ інститути, Науково-методичний центр організації навчального процесу, сектор працевлаштування, підготовче відділення та Центр комунікацій. Вагомі елементи системи сформовані на факультетах/ в інститутах та коледжах, у Студентському парламенті Університету.
Особливо слід відзначити проведення значної професійно-орієнтаційної роботи, яку здійснювали факультети/ інститути і коледжі за координуванням підготовчого відділення під час вступної кампанії.
Внесення змін до чинного Закону України «Про вищу освіту» після прийняття нового Закону України «Про освіту», вступна кампанія із застосуванням правил «широкого конкурсу», особливості ринку праці вимагають проведення нових ефективних професійно-орієнтаційних заходів для залучення талановитої молоді на навчання в Університеті, популяризацію у суспільстві фізико-математичних, природничих, соціогуманітарних спеціальностей.

Зважаючи на вищезазначене, Вчена рада Університету ухвалює:
1. Доповідь проректора з науково-педагогічної роботи В.А. Бугрова «Про профорієнтаційну роботу в Університеті у 2017 році та завдання на 2018 рік» взяти до відома, обговорити її на засіданнях вчених/ педагогічних рад факультетів/ інститутів, коледжів.
2. Факультетам/ інститутам, Науково-методичному центру організації навчального процесу та сектору працевлаштування вивчити наявні в Україні прогнози щодо потреб ринку праці на найближчі два-три роки і внести пропозиції до Вченої ради для урахування при оголошенні набору на навчання у 2018 році.
Відповідальні: декани факультетів/ директори інститутів, директор НМЦ ОНП Університету А.П. Гожик, керівник сектору працевлаштування І.О.Степанець.
Термін: до 01.12.2017 року.
3. Постійній бюджетно-фінансовій комісії Вченої ради Університету (В.Д. Базилевич) і Планово-фінансовому відділу Університету (О.Б. Білявська) передбачити при формуванні кошторису Університету на 2018 рік видатки на професійно-орієнтаційну діяльність, у т.ч. відрядження.
4. Факультетам/ інститутам, коледжам:
4.1. Розробити заходи, спрямовані на популяризацію університетських спеціальностей, насамперед фізико-математичного та природничого профілю, з метою залучення талановитої молоді на навчання в Університеті.
Відповідальні: декани факультетів/ директори інститутів, коледжів.
Термін: до 01.12.2017 р.
4.2. Продовжити роботу щодо вдосконалення інформаційних сайтів факультетів/ інститутів, коледжів для оперативного інформування вступників. Призначити відповідальних осіб для спілкування з абітурієнтами через електронні засоби, зокрема соціальні мережі, електронну пошту, комунікатори (Skype, Viber тощо).
Відповідальні:декани факультетів/ директори інститутів, коледжів.
Термін: протягом навчального року.
4.3. Спільно з підготовчим відділенням, студентським активом Університету організувати профорієнтаційну й агітаційну роботу серед учнів і студентів. Першочергово звернути увагу на профорієнтаційну роботу серед учнів профільних класів ліцеїв, гімназій, коледжів Києва і регіонів України; організацію позиціонування Університету, його інститутів/ факультетів, кафедр і спеціальностей у соціальних мережах. Особливу рекламно-інформаційну кампанію організувати серед іноземних громадян, зосередивши увагу на покращенні якості їхнього навчання та чисельному зростанні в складі студентів Університету. Звіт про виконання профорієнтаційної та агітаційної роботи заслухати на засіданні ректорату у травні 2018 року.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, проректор з науково-педагогічної роботи П.О.Бех, декани факультетів/ директори інститутів, коледжів, завідувач підготовчого відділення Г.О. Усатенко, голова Студентського парламенту С.О. Гречка.
Термін: протягом навчального року.
5. Центру комунікацій розробити план заходів на 2017/2018 н.р. щодо інформаційної підтримки професійно-орієнтаційної діяльності в сучасних ЗМІ та організувати рекламно-агітаційну кампанію про Університет в мас-медіа, залучивши науково-педагогічних працівників і студентів ІМВ та інституту журналістики.
Відповідальні: директор Центру комунікацій О.Л. Добржанська, директор інституту міжнародних відносин В.В. Копійка, директор інституту журналістики В.В. Різун, голова Студентського парламенту С.О. Гречка.
Термін: протягом навчального року.
6. Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на першого проректора О.К. Закусила.