УХВАЛА Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Про вдосконалення практики підготовки та реалізації спільних програм Університету з іноземними закладами вищої освіти» від 06 листопада 2017 року

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор __________________ Л.В. Губерський

УХВАЛА
Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка
«Про вдосконалення практики підготовки та реалізації спільних програм Університету з іноземними закладами вищої освіти»

від 06 листопада 2017 року

Заслухавши та обговоривши доповідь професора кафедри адміністративного права юридичного факультету, д.ю.н. Ю. В. Ващенко «Про вдосконалення практики підготовки та реалізації спільних програм Університету з іноземними закладами вищої освіти», Вчена рада відзначає, що підготовка і реалізація спільних освітніх і наукових програм з іноземними закладами вищої освіти, науковими установами й організаціями (далі – спільні програми) є пріоритетним напрямом інтернаціоналізації освітньої та наукової діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (далі – Університет).
Правові засади підготовки і реалізації спільних програм в Україні визначені насамперед Законом України «Про вищу освіту», згідно з яким створення спільних програм з іноземними закладами вищої освіти, науковими установами та організаціями віднесено до основних напрямів міжнародного співробітництва закладів вищої освіти.
Спільні програми є основою Європейського простору вищої освіти. Вони створюються з метою забезпечення мобільності студентів і науково-педагогічних працівників, спрощення взаємного навчання та міжнародної співпраці.
Ключовими документами Європейського простору вищої освіти, які визначають принципи функціонування спільних програм, є Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, схвалені на Міністерській конференції 14-15 травня 2015 р. (далі – Стандарти і рекомендації), Європейський підхід до забезпечення якості спільних програм, схвалений міністрами Європейського простору вищої освіти у травні 2015 р..
В Університеті укладено угоди про створення спільних програм із закладами вищої освіти держав Європейського простору, зокрема, Франції, Швеції, Литви, Польщі, Чехії, Італії, Німеччини. Угодами передбачено створення різних видів спільних програм (бакалаврських, магістерських, докторських), по завершенню яких випускники мають можливість отримати два дипломи, подвійний або спільний диплом тощо. За результатами вступної кампанії 2017 року були зараховані студенти на спільні програми ОР «Магістр», які реалізуються в інституті журналістики, інституті філології, інституті міжнародних відносин, інституті високих технологій, на філософському, хімічному, юридичному, механіко-математичному, фізичному, економічному і географічному факультетах.
З метою підвищення ефективності діяльності щодо підготовки та реалізації спільних програм, забезпечення їхньої відповідності критеріям якості спільних програм у Європейському просторі вищої освіти, Вчена рада визнає за необхідне удосконалити організаційні й методологічні засади підготовки і реалізації спільних програм в Університеті у рамках продовження Програми заходів із забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Зважаючи на вищезазначене, Вчена рада ухвалює:
1. Доповідь професора кафедри адміністративного права юридичного факультету Ю. В. Ващенко «Про вдосконалення практики підготовки та реалізації спільних програм Університету з іноземними закладами вищої освіти» взяти до відома.

2. Розробити Стратегію інтернаціоналізації вищої освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, визначивши пріоритетним напрямом підготовку та реалізацію спільних програм.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) П.О. Бех, проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров; директор Науково-методичного центру організації навчального процесу А.П. Гожик; професор кафедри адміністративного права Ю.В. Ващенко.
Термін виконання:до 01 вересня 2018 року.

3. Проаналізувати, узагальнити практику підготовки і реалізації спільних програм в Університеті та подати пропозиції щодо удосконалення адміністрування спільних програм з метою приведення у відповідність до основних критеріїв забезпечення якості спільних програм у Європейському просторі вищої освіти.
Відповідальні: Постійна комісія Вченої ради з питань організації освітнього процесу Університету, Постійна комісія Вченої ради з питань міжнародного співробітництва Університету, проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, директор Науково-методичного центру організації навчального процесу А.П. Гожик; професор кафедри адміністративного права Ю.В. Ващенко, керівник відділу академічної мобільності О.Ю. Данильченко.
Термін виконання: до 01 липня 2018 року.

4. Розробити і подати на розгляд Вченої ради методичні рекомендації щодо підготовки й реалізації спільних програм в Університеті та примірні угоди про спільні програми.
Відповідальні: Постійна комісія Вченої ради з питань організації освітнього процесу Університету, проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) П.О. Бех, проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, директор Науково-методичного центру організації навчального процесу А.П. Гожик, професор кафедри адміністративного права Ю.В. Ващенко, керівник відділу академічної мобільності О.Ю. Данильченко.
Термін виконання:до 01 вересня 2018 року.

5. Розробити і подати на розгляд Вченої ради Положення про комітети освітніх програм.
Відповідальні: Постійна комісія Вченої ради з питань організації освітнього процесу Університету, проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, директор Науково-методичного центру організації навчального процесу А.П. Гожик, професор кафедри адміністративного права Ю.В. Ващенко.
Термін виконання:до 01 вересня 2018 року.

6. Запровадити єдиний реєстр угод Університету про спільні програми (з урахуванням змін і доповнень) та покласти обов’язки щодо його ведення й зберігання оригіналів угод про спільні програми на відділ міжнародного співробітництва.
Відповідальні: начальник відділу міжнародного співробітництва А.О. Кравченко, начальник ІОЦ Ю.В. Бойко.
Термін виконання: до
01 липня 2018 року.

7. Розробити і подати на затвердження Вченої ради форми внутрішньої звітності; періодично здійснювати збір та аналіз інформації щодо розробки й реалізації спільних програм в Університеті.
Відповідальні: директор Науково-методичного центру організації навчального процесу А.П. Гожик, професор кафедри адміністративного права Ю.В. Ващенко, керівник відділу академічної мобільності О.Ю. Данильченко.
Термін виконання: до 01 липня 2018 року.

8. Запровадити періодичні наради (у тому числі, в режимі відеоконференцій) координаторів спільних програм в Університеті для обміну досвідом, визначення проблем і розробки пропозицій щодо їх вирішення.
Відповідальні: директор Науково-методичного центру організації навчального процесу А.П. Гожик, професор кафедри адміністративного права Ю.В. Ващенко, керівник відділу академічної мобільності О.Ю. Данильченко.
Термін виконання: до 30 листопада 2017 року.

9. Забезпечити розміщення і регулярне оновлення на сайті Університету актуальної інформації українською та англійською мовами щодо спільних програм й умов вступу для іноземних громадян.
Відповідальні: завідувач підготовчого відділення Г.О. Усатенко, керівник Центру комунікацій О.Л. Добржанська, начальник ІОЦ Ю.В. Бойко.
Термін виконання: постійно.

10. Розробити додатковий компонент в електронній базі АІС «Тритон» для врахування особливостей спільних програм (зокрема, оформлення англійською мовою списків студентів та відомостей про результати навчання за спільними міжнародними програмами).
Відповідальні: директор Науково-методичного центру організації навчального процесу А.П. Гожик, начальник ІОЦ Ю.В. Бойко.
Термін виконання: до 01 вересня 2018 року.

11. Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на першого проректора О.К. Закусила.