Інформація про роботу Вченої ради 04 грудня 2017 року

Інформація про роботу Вченої ради 04 грудня 2017 року

Останнє у цьому календарному році засідання Вченої ради розпочалося з урочистої частини, під час якої ректор Університету Л.В. Губерський привітав і вручив диплом і пам’ятну медаль «Почесний доктор КНУ імені Тараса Шевченка» директору Інституту теоретичної фізики  ім. М.М. Боголюбова НАН України, віце-президенту НАН України Анатолію Глібовичу Загородньому. Л.В. Губерський підкреслив, що професор А.Г. Загородній упродовж тривалого часу сприяє розвитку наукової співпраці між НАН України та Університетом. Він є керівником Відділення цільової підготовки з боку НАН України, а також науковим керівником спільного підрозділу факультету радіофізики електроніки та комп’ютерних систем та ІТФ – відділу теорії та моделювання плазмових процесів. Професор А.Г. Загородній тривалий час читав лекційний курс теорії плазми на кафедрі фізичної електроніки факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, зі співробітниками якої співпрацює упродовж тривалого часу.

Виконавчий директор фонду «Українське народне посольство» Кочубинський Павло Михайлович від імені першого Президента України Л.М. Кравчука та за його дорученням вручив Орден слави Інституту Конфуція КНУ імені Тараса Шевченка за сприяння у розвитку наукової і культурної взаємодії між Україною та Китаєм.

Продовжуючи урочисту частину, голова Вченої ради Л.В. Губерський повідомив, що відповідно до указу Президента України №398/ 2017 за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня проректора з науково-педагогічної роботи Університету Володимира Анатолійовича Бугрова й співробітника науково-дослідної частини Василя Борисовича Павлова, а також присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України» завідувачу кафедри порівняльного і європейського права інституту міжнародних відносин Віктору Івановичу Муравйову.

Ректор Університету Л.В. Губерський повідомив, що відповідно до наказу т.в.о. Міністра оборони України Івана Степановича Руснака за особистий внесок у справу розвитку Збройних сил України, підготовку військових висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди Дня захисника України нагороджено Подякою Міністерства оборони України головного бухгалтера Університету Валентину Петрівну Денисенко, начальника юридичного відділу Ірину Володимирівну Саленко; медаллю «За сприяння збройним силам України» – декана юридичного факультету Івана Сергійовича Гриценка й директора інституту міжнародних відносин Валерія Володимировича Копійку; відзнакою «Знак пошани» – проректора з науково-педагогічної роботи Володимира Анатолійовича Бугрова.

Президент АН вищої школи України Олександр Григорович Наконечний повідомив, що у листопаді цього року виповнилося 25 років АН ВШ України, становлення якої відбувалося у стінах Університету. З цієї нагоди було випущено ювілейну медаль «25 років Академії наук вищої школи України». Рішенням президії АН ВШ України за сприяння розвитку Академії цією медаллю нагороджується академік АН ВШ України, ректор КНУ імені Тараса Шевченка Леонід Васильович Губерський.

Насамкінець урочистої частини ректор Університету Л.В. Губерський привітав членів Вченої ради, які святкували свої дні народження із 07 листопада по 04 грудня, побажавши їм довгих років життя, миру, натхнення, плідної праці на благо Університету і всіляких гараздів.

Розпочинаючи розгляд кадрових питань, голова Вченої ради Л.В. Губерський представив кандидатуру кандидата в майстри спорту з легкої атлетики Мороза Віктора Миколайовича для переукладення з ним контракту на посаду старшого викладача кафедри фізичного виховання та спорту Навчально-спортивного комплексу на наступний термін. Після обговорення Вчена рада прийняла відповідне рішення.

Після обговорення кандидатур щодо присвоєння вчених звань, Вчена рада Університету постановила клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вчених звань 6 професорам, 7 доцентам і 1 старшому досліднику, рекомендованих факультетами/ інститутами КНУ імені Тараса Шевченка.

На засідання Вченої ради також було винесено питання про обрання на посади наукових працівників Університету після проходження за конкурсом,  після обговорення якого члени Вченої ради прийняли відповідне рішення.

З інформацією про хід виконання ухвали Вченої ради «Проблеми та завдання вдосконалення кадрової політики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» від 07 листопада 2016 року виступив перший проректор Олег Каленикович Закусило. Доповідач підкреслив важливість розгляду зазначеного питання для підготовки висококваліфікованих спеціалістів, конкурентоспроможних на світовому ринку праці й іміджевої політики Університету, а також коротко окреслив основні напрями роботи, у межах яких було вжито конкретні заходи для поліпшення кадрової політики КНУ імені Тараса Шевченка.

Про фінансовий план Університету на 2018 рік доповіла начальник ПФВ Ольга Борисівна Білявська. Доповідач окреслила обсяг фінансування Університету відповідно до законопроекту «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Заслухавши та обговоривши зазначене питання, Вчена рада прийняла відповідне рішення.

З інформацією про роботу Постійної правничої комісії Вченої ради Університету виступив її голова Іван Сергійович Гриценко. Доповідач підкреслив, що упродовж звітного періоду робота ввіреної йому комісії полягала у здійсненні правового аналізу проектів нормативних актів і перспективних напрямів розвитку КНУ імені Тараса Шевченка на майбутні роки. Зокрема, було розглянуто проект змін до Статуту Університету, частина яких була погоджена, а саме щодо розширення предмету діяльності Університету як суб’єкта господарювання і визначення його статусу неприбуткової організації тощо. Проф. І.С. Гриценко також зосередив увагу членів Вченої ради на перспективних напрямах розвитку КНУ імені Тараса Шевченка у рамках правового аналізу, зокрема щодо функціонування і перспектив розвитку освітньо-соціального проекту «Університет юних правознавців», що діє на базі юридичного факультету з квітня 2014 року, й програм академічної мобільності студентів і викладачів.

Серед інших важливих питань, які розглядались на цьому засіданні і з яких Вченою радою були прийняті позитивні рішення, – затвердження Правил прийому на 2018 рік, затвердження лімітів стипендіатів Університету на 2 семестр 2017/2018 н.р., питання щодо створення, реорганізації та перейменування структурних підрозділів Університету, підтримки кандидатур на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року, рекомендації кандидатур аспірантів Університету для призначення академічних стипендій Президента України, стипендій Кабінету Міністрів України та Стипендії імені М.С. Грушевського й припинення виплати стипендії Кабінету Міністрів України кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Військового інституту Охрамовичу Михайлу Миколайовичу.

 

 

 

Вчений секретар                                                                          С.І. Дяченко