Інформація про роботу Вченої ради 06 листопада 2017 року

Шостого листопада 2017 року у 329 аудиторії Головного корпусу відбулося розширене засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на яке були запрошені заступники директорів інститутів/ деканів факультетів з навчальної роботи, завідувачі кафедр, голови НМК факультетів/ інститутів; директор, завідувачі, керівники секцій, учителі Українського фізико-математичного ліцею.

Голова Вченої ради Л.В. Губерський привітав членів Вченої ради, які відсвяткували свої дні народження у період із 03 жовтня по 06 листопада 2017 року, побажавши їм здоров’я, довголіття і плідної праці на благо Університету.

З доповіддю про роботу Українського фізико-математичного ліцею з профорієнтації випускників виступив перший проректор Університету, голова тимчасової комісії, створеної для перевірки ліцею, Олег Каленикович Закусило, який зауважив, що така робота проводиться, але вимагає вдосконалення відповідно до нових умов. Доповідач підкреслив, що представники профільних факультетів Університету регулярно проводять профорієнтаційну роботу в УФМЛ, разом з тим, учні ліцею залишаються недостатньо інтегрованими до університетської спільноти, майже не залучаються до заходів (у тому числі студентських) на відповідних факультетах; відсутній достатній рівень комунікації між учнями УФМЛ і студентами Університету. Перший проректор О.К. Закусило підкреслив значимість випускників попередніх років УФМЛ для ліцеїстів щодо вибору ними ВНЗ та майбутнього фаху. Після жвавого обговорення, до якого долучилися не лише члени Вченої ради, але й голова наглядової ради ліцею І.О. Анісімов, директор УФМЛ Г.І. Салівон і запрошені, Вчена рада прийняла відповідне рішення.

Про підготовку і введення у практику застосування програм подвійного дипломування як пріоритетний напрям інтернаціоналізації освітньої та наукової діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка доповіла професор кафедри адміністративного права юридичного факультету Юлія В’ячеславівна Ващенко. Доповідач наголосила, що розширення спільних програм з іноземними закладами вищої освіти дасть змогу отримати міжнародне визнання та підвищити репутацію Університету, розробити більш інтернаціоналізований інноваційний навчальний план шляхом поєднання сильних сторін освітньої та наукової діяльності різних закладів вищої освіти, розширити й поглибити стратегічні відносини з партнерами, побудувати мережі знань для зміцнення стратегічного міжнародного наукового співробітництва, отримати доступ до бази знань партнерського ВНЗ і його дослідницьких мереж, покращити глобальне працевлаштування випускників тощо. Після жвавого обговорення, до якого долучилися запрошені завідувачі кафедр, Вчена рада прийняла відповідне рішення.

З доповіддю про «Підсумки прийому до докторантури, аспірантури/ ад’юнктури у 2017 році» виступив проректор з наукової роботи Віктор Семенович Мартинюк, який зазначив, що підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у докторантурі, аспірантурі та ад’юнктурі Університету здійснюється за 36 спеціальностями, що складає 31% від загальної кількості спеціальностей, за якими проводиться підготовка здобувачів вищої освіти в Україні. Для вступу до аспірантури подано 307 заяв (загальний конкурс – 2,4 особи на місце). Найвищий конкурс був в інституті міжнародних відносин – 7,8 особи на місце; на юридичному факультеті – 5,1 особи на місце; в ННІ «Інститут геології» – 3,5 особи на місце; на факультеті психології – 3,3 особи на місце; на філософському факультеті – 2,9 особи на місце; на економічному факультеті – 2,7 особи на місце. Обсяг державного замовлення до докторантури Університету в 2017 році складав 13 місць. Було подано 22 заяви. Загальний конкурс – 1,7 особи на місце. Конкурс на історичному факультеті, в ННІ «Інститут геології», в інституті філології, на факультетах психології та соціології склав 2 особи на місце. Підсумовуючи, Мартинюк В.С. вказав на важливість завдань, які постають перед Університетом, для забезпечення  фахової підготовки кадрів вищої кваліфікації в докторантурі та аспірантурі у 2018/2019 н. р. та необхідній організаційній роботі, необхідній для їх забезпечення.

Потребу призупинення дії Положення про присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника Вченою радою КНУ імені Тараса Шевченка обґрунтував перший проректор Олег Каленикович Закусило. Доповідач підкреслив важливість цього рішення, що дасть змогу уникнути певних розбіжностей, які виникають у зв’язку із внесенням змін у Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженим наказом МОН України. Після жвавого обговорення Вчена рада прийняла відповідне рішення.

Серед інших важливих питань, розглянутих на цьому засіданні, були – рекомендація кандидатур на здобуття премій НАН України для молодих учених і студентів ВНЗ за кращі наукові роботи; рекомендація кандидатур на здобуття державних стипендій для видатних діячів науки, освіти, культури… (номінації «Наука» та «Освіта»); внесення фондів стародрукованих, рідкісних та цінних книжкових зібрань Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання України.

 

Вчений секретар                                                                          С.І. Дяченко