У Х В А Л А Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Про пріоритетні напрямки розвитку наукової роботи в Університеті»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Ректор __________________ Л.В. Губерський

 

 

 

 

У Х В А Л А

Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Про пріоритетні напрямки розвитку наукової роботи в Університеті»

 

від 03 квітня 2017 року

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи В.С. Мартинюка «Про пріоритетні напрямки розвитку наукової роботи в Університеті», Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Університет) констатує, що при формуванні пріоритетних напрямів розвитку наукової роботи в Університеті доцільно взяти до уваги результати звіту незалежного Європейського аудиту національної системи досліджень та інновацій України.

Зокрема, необхідно звернути увагу на основні рекомендації Європейської комісії, спрямовані на підвищення ефективності досліджень і розробок в університетах. Ці рекомендації спираються на твердження, що наука покликана забезпечувати потреби суспільства та економіки, і на цьому повинні ґрунтуватися програмні заявки та правила роботи усіх дослідницьких організацій.

Крім того, Україні рекомендовано прийняти умови Європейського наукового простору як платформу для реалізації її національних реформ і, відповідно, просуватися шляхом інтернаціоналізації та відкритості світові вітчизняної системи науково-технічної й інноваційної діяльності.

Зважаючи на це, Університету необхідно підготувати плани і дорожні карти пріоритетних напрямів досліджень та розробок. При підготовці використовувати такі критерії, рекомендовані Європейською комісією:

 1. Кількість та якість міжнародних публікацій.
 2. Міжнародний престиж певних дослідницьких колективів.
 3. Участь в проектах програми «Горизонт – 2020» та інших міжнародних програм (НАТО, УНТЦ, CRDF та ін.).
 4. Обсяги залученого додаткового фінансування з різних джерел шляхом надання послуг, проведення експертизи, трансферу технологій тощо.

 

Зважаючи на вищезазначене, Вчена рада Університету ухвалює:

 1. Доповідь проректора з наукової роботи В.С. Мартинюка «Про пріоритетні напрямки розвитку наукової роботи в Університеті» взяти до відома. Обговорити матеріали доповіді на засіданнях вчених рад факультетів/ інститутів Університету.

Відповідальні: декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: до 01.05.2017 р.

 

 1. Визначити пріоритетні напрями фундаментальних і прикладних наукових досліджень в контексті стратегії перспективного розвитку Університету і завдань науково-дослідного сектору Університету на 2017 рік, з урахуванням рекомендацій Європейської комісії.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ Г.М. Толстанова, голова Постійної комісії Вченої ради з питань перспективного розвитку Університету В.В. Ільченко, голова Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи І.О. Анісімов.

Термін виконання: до 01.09.2017 р.

 

 1. Здійснити аналіз результатів діяльності наукових, науково-педагогічних співробітників, окремих підрозділів, кафедр, лабораторій/ наукових колективів та дослідників з точки зору оцінки якості, актуальності, корисності та ефективності їх наукової роботи.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ Г.М. Толстанова, декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: до 01.07.2017 р.

 

 1. Визначити 4-5 пріоритетних наукових видань Університету в галузі природничих та соціогуманітарних наук для подальшого просування в міжнародні бази даних Scopus і Web of Science.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, голова Постійної комісії Вченої ради з питань перспективного розвитку Університету В.В. Ільченко, директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича О.О. Сербін.

Термін виконання: до 01.06.2017 р.

 

 1. Створити центри колективного користування обладнанням для співробітників Університету з метою підвищення ефективності виконання НДР і сприяння формуванню міждисциплінарних наукових колективів.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ Г.М. Толстанова, декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: протягом року.

 

 1. Запровадити практику оцінювання інноваційного потенціалу наукових розробок Університету із залученням досвіду Європейської комісії та з використанням програмних пакетів, таких як Thomson Innovation.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ Г.М. Толстанова.

Термін виконання: протягом року.

 

 1. Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на проректора з наукової роботи В.С. Мартинюка.